Strategii

Ungaria – Programul privind forța de muncă digitală

Programul privind forța de muncă digitalăelaborat de Ministerul Economiei Naționale vizează pregătirea digitală a angajaților actuali din toate sectoarele și profesiile și creșterea numărului de profesioniști implicați în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în Ungaria. Guvernulungar este hotărât să creeze mai multe locuri de muncă noi și cu valoare adăugată ridicată prin digitalizare și să atenueze provocările viitoare cu care se confruntă piața forței de muncă. În acest scop, guvernul colaborează cu părțile interesate pentru a consolida abordările de afaceri și pentru a promova importanța unei forțe de muncă cu competențe digitale.

În prima etapă a punerii în aplicare a programului privind forța de muncă digitală, accentul se va pune în primul rând pe programele de formare IT netradiționale, cu ciclu scurt. Obiectivul este de a forma cel puțin alte 20,000 de profesioniști IT în termen de 3 ani, comparativ cu sistemul de formare existent. În același timp, este esențial să se sporească capacitatea și conținutul sistemelor de formare tradiționale și să se dezvolte căi alternative de formare care să ofere economiei digitale o forță de muncă cu competențe informatice și digitale. Programul

stabilește următoarele priorități:

  • Competențe digitale pentru toți cetățenii: asigurarea disponibilității învățării pe tot parcursul vieții a competențelor digitale pentru cetățeni, pentru a le garanta bunăstarea.
  • Competențe digitale pentru forța de muncă: creșterea disponibilității formării digitale a diferiților profesioniști și sprijinirea dezvoltării unor programe de perfecționare și recalificare pentru sectorul public și cel privat.
  • Competențe digitale pentru profesioniștii din domeniul TIC: creșterea numărului de profesioniști în domeniul IT, furnizarea de noi programe de formare și consolidarea competențelor TIC existente.
  • Competențele digitale în educație:  să se asigure că toți absolvenții care părăsesc sistemul public de educație și formare au competențe digitale adecvate.

Programul privind forța de muncă digitală este legat de programul „Succesul digital” al Ungariei și de programul de educație digitală.

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Adoptare – 2018. Acțiuni pentru perioada începând cu 2018
Buget

 Buget necunoscut.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii