Bune Practici

Acceleratorul competențelor digitale

Instrumentul Accelerator al competențelor digitale urmărește să identifice competențele digitale ale elevilor care ar trebui să aibă prioritate prin intermediul unui instrument de autoevaluare bazat pe Cadrul competențelor digitale (DigComp) al Comisiei Europene și pe cele șase domenii de competență ale sale. Domeniile acoperite includ alfabetizarea în domeniul informației și al datelor, comunicarea și colaborarea, crearea de conținut digital, siguranța și soluționarea problemelor. În plus, prin asigurarea unui mediu de învățare multimedia care să le permită elevilor să își dezvolte competențele în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), inițiativa urmărește să abordeze decalajul dintre elevi în ceea ce privește competențele digitale.

Proiectul Accelerator al competențelor digitale îmbunătățește competențele digitale ale elevilor prin furnizarea de instrumente de formare și autoevaluare, adaptate pentru a evalua competențele digitale în raport cu Cadrul Comisiei Europene privind competențele digitale (DigComp). Proiectul abordează o necesitate identificată în toate statele membre ale UE – necesitatea de a îmbunătăți accesul tinerilor la tehnologie și la competențele generale pentru muncă.  Proiectul combină un instrument de autoevaluare, aliniat cu DigComp, și un curs de formare deschis privind competențele digitale, denumit „Setul de instrumente esențiale privind competențele digitale”.

Cofinanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene, resursele proiectului și formarea vizează abordarea unui deficit de competențe specific identificat în peisajul formării din UE – accesul tinerilor la tehnologie, cu accent pe îmbunătățirea perspectivelor lor de angajare. Cu toate acestea, instrumentul de autoevaluare și formarea pot fi urmate de orice persoană interesată să își evalueze competențele digitale și să ajungă la o înțelegere fundamentală a competențelor digitale.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

31/12/2016T23:00:00
Când se termină

31/12/2016T23:00:00
Zonă Georgrafică​

European Union
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici