Bune Practici

GREEN – EcoBiblioteca de idei pentru o abordare responsabilă a problemelor de mediu

Prin expunerea participanților la experiențe de învățare calitativă (5 cursuri structurate și 1 sesiune de Job Shadowing), cei 20 de angajați/voluntari ai ANBPR vor avea ocazia să-și îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și comportamentele în ceea ce privește educația pentru mediu și dezvoltarea durabilă. Prin conținutul de formare validat internațional și datorită expertizei de înaltă calitate a furnizorilor de cursuri și, respectiv, a organizației gazdă în cazul sesiunii de Job Shadowing, beneficiarii direcți vor avea acces la materiale și instrumente educaționale complexe privind educația ecologică. , cu accent pe managementul responsabil al resurselor și o abordare ecologică a activităților profitabile. Ca urmare a experiențelor de învățare transnaționale, cei 20 de angajați/voluntari ai ANBPR vor contribui ulterior la conștientizarea și responsabilitatea cetățenilor cu privire la efectele nocive ale abuzurilor și acțiunilor iresponsabile asupra mediului.

Proiectul GREEN are ca scop:

– Cultivarea si imbunatatirea pe parcursul proiectului cu 15% a gradului de proactivitate si reactie rapida in ceea ce priveste educatia responsabila fata de mediu in randul a 20 de angajati/voluntari ANBPR, urmand ca acestia sa influenteze favorabil nivelul de educatie si constientizare asupra educatiei ecologice si de mediu.

– Dotarea în 18 luni a celor 20 de angajați/voluntari ai ANBPR cu eco-competențe și comportamente responsabile față de natură, resurse ecologice și mediu, transferabile în comunitate, proiectul care urmează să fie scalat, iar autoritățile fiind invitate să preia rezultatele învățării în cadrul strategii centrale și locale.

– Transformarea în cadrul proiectului a 20 de angajați/voluntari ANBPR în persoane resursă generatoare de modele de activism ecologic și educație ecologică pentru biblioteci și utilizatori. ANBPR va iniția o rețea de facilitatori la nivel comunitar care va crea premisele extinderii impactului și creșterii bazei de beneficiari.

Despre consorțiul de parteneri:

Asociatia Nationala a Bibliotecarilor Publici si Bibliotecilor din Romania (Solicitant)

Organizații gazdă:

Euneos, Finlanda
ITC, Republica Cehă
Management de proiect, Spania
Teacher Academy Ireland Limited, Irlanda
Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima, Croația

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

06/10/2023T00:00:00
Când se termină

10/12/2025T00:00:00
Zonă Georgrafică​

România
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici