Bune Practici

Calea digitală către reabilitarea și dezvoltarea IMM-urilor – Bulgaria

Masa rotundă a reușit să reunească o gamă largă de părți interesate. În parteneriat cu reprezentanți ai sectorului privat, DNA Bulgaria a organizat o masă rotundă cu ușile închise, în cadrul căreia factorii de decizie de la nivel local, reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii, experții din industria digitală, comerțul electronic, reprezentanții învățământului superior și intermediarii financiari au discutat despre oportunitățile și obstacolele din calea digitalizării IMM-urilor bulgare în contextul pandemiei de COVID-19 și după aceasta.

Masa rotundă a abordat aspecte specifice la nivel național, ținând seama de provocările la nivelul UE și de răspunsurile la pandemie pentru a raționaliza digitalizarea IMM-urilor și a proceselor acestora.

Pandemia de COVID-19 a exacerbat și mai mult necesitatea de a digitaliza IMM-urile și de a se asigura că acestea sunt protejate împotriva atacurilor cibernetice. Instrumentele online au reprezentat un element vital pentru mulți pe tot parcursul pandemiei și reprezintă un catalizator pentru redresarea economică.  În ultimii doi ani, adoptarea tehnologiei s-a accelerat dramatic, creând o „accelerare a tehnologiei” care a rupt obiceiurile vechi și le-a construit pe cele mai bune: competențe, locuri de muncă, întreprinderi. Pandemia a extins, de asemenea, diviziunile existente, în special pentru locurile de muncă și economiile noastre. Întreprinderile și persoanele cu probleme digitale s-au dovedit a fi mult mai reziliente în timpul pandemiei, în timp ce cele care se străduiesc să adopte tehnologia au fost expuse unor riscuri economice mai mari.  

Principalele tendințe și provocări pentru digitalizarea IMM-urilor din Bulgaria și Europa

Maksim Belitski, profesor de inovare și antreprenoriat, a prezentat un raport care evidențiază principalele tendințe în digitalizarea IMM-urilor din Uniunea Europeană în timpul pandemiei de COVID-19 și a subliniat necesitatea ca instrumentele digitale să devină o prioritate de vârf pentru IMM-uri, având în vedere potențialul de valoare adăugată pentru durabilitate al IMM-urilor – în prezent și în viitor.

Masa rotundă a fost vitală, evidențiind diferențele dintre Bulgaria și alte state membre ale UE în ceea ce privește nivelurile de digitalizare. De exemplu, în timp ce comerțul online în Europa a fost în plină expansiune, Bulgaria se situează în continuare sub media UE. Există, de asemenea, bariere specifice IMM-urilor, care împiedică digitalizarea. În pofida faptului că 90 % dintre IMM-uri consideră că instrumentele digitale le-au permis să funcționeze în continuare în timpul pandemiei, peste jumătate dintre IMM-urile care nu utilizează tehnologia sunt conduse de directorul general cu vârsta de peste 45 de ani – o barieră de vârstă în calea digitalizării. Utilizarea instrumentelor digitale crește, în medie, veniturile cu 1.6 ori, îmbunătățește reținerea clienților de 1.4 ori și conduce la angajarea de 3.3 ori mai multe persoane.

Printre factorii care determină utilizarea instrumentelor digitale se numără: disponibilitatea informațiilor privind utilizarea unor astfel de instrumente; costurile punerii lor în aplicare; competențele digitale ale lucrătorilor; acces la internet de mare viteză; perioada în care sunt introduse astfel de instrumente. Instrumentele digitale ar trebui să fie o prioritate absolută pentru IMM-uri, având în vedere valoarea adăugată semnificativă pe care o au pentru sustenabilitatea întreprinderilor în timpul unei pandemii. Masa rotundă a discutat despre măsuri fără caracter obligatoriu, cum ar fi formarea, informațiile ușor de înțeles și accesul la finanțare pentru a ajuta IMM-urile în procesul de digitalizare, care urmează să fie introduse de autoritățile publice.

În partea finală a discuției, s-a subliniat că lipsa serviciilor administrative electronice în Bulgaria reprezintă o problemă majoră în comunicarea IMM-urilor cu statul. Pentru a digitaliza cu succes IMM-urile, trebuie să existe posibilitatea unei comunicări eficace cu instituțiile statului. Participanții la discuție au subliniat ca fiind esențiale următoarele măsuri necesare pentru digitalizarea cu succes a întreprinderilor: 1) încurajarea investițiilor pentru introducerea fără probleme a instrumentelor digitale în modelul de afaceri al IMM-urilor și 2) dobândirea de competențe digitale prin reforme ale programei școlare

De ce este aceasta o bună practică?

Asigurarea unui mediu confortabil (cu uși închise) pentru o discuție deschisă și productivă între reprezentanții mediului de afaceri, ai guvernului și ai mediului academic este o bună practică care poate fi reprodusă și în alte contexte.

De când masa rotundă a fost organizată într-un mediu mai privat, aceasta a deschis calea pentru ca IMM-urile și reprezentanții să facă schimb de bune practici în mod deschis și să discute chestiuni și provocări, precum și modalități de depășire a acestora. Digitalizarea de succes a IMM-urilor este un subiect care poate fi discutat în formate similare de către alte state membre ale UE.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

03/06/2021T08:30:00
Când se termină

03/06/2021T08:45:00
Zonă Georgrafică​

Bulgaria
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici