Bune Practici

Cluj AI. Eficientizarea activității instituționale în relația cu cetățenii.

Între 14 iunie și 14 septembrie 2023 a fost realizată o campanie de sondare a opiniei publice referitor la implementarea AI în România. Chestionarul urmează să fie procesat în cadrul unui proiect finanțat de UE și realizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Asociația pentru Digitalizarea României. Obiectivul acestui program este participarea României la rețele și ecosisteme europene de management al datelor științifice (open science), iar instrumentele folosite vor fi tehnologia blockchain și AI. Acestea sunt folosite în domenii cheie ce țin de activitatea guvernului, cum ar fi managementul identității persoanelor sau o mai bună clasificare și folosire a documentelor din domeniul educației și cercetării.

Proiectul va fi implementat începând cu 3 decembrie 2023 și, în mod specific, va contribui la dezvoltarea de sisteme și instrumente de management, ca și la îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor. Aceste obiective vor putea fi atinse numai printr-o activitate de digitalizare a serviciilor de informare, comunicare și publicitate, ca și prin elaborarea unui cadru strategic național în domeniul tehnologiilor blockchain pentru administrația publică. Va mai fi necesară implementarea și fundamentarea unui program de finanțare pentru acest program.

Acest proiect se adresează în primul rând personalului de conducere și execuție din cadrul ADR și urmeză principiile stabilite prin Strategia Agenda Digitală 2020, dar și celor din alte ministere cu atribuții în domeniul trasnformării digitale și inovării. Din punctul de vedere al integrării sistemelor informatice românești, în afară de folosirea tehnologiilor blockchain și AI, acest proiect își propune realizarea unei integrări europene prin EOSC (European Open Science Cloud), EuroHPC-JU (European High-Performance Computing Joint Undertaking) și PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

Obiectivele specifice sunt:

Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management;

Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor.

Activități ce urmează a fi desfășurate în cadrul proiectului:

Informare, comunicare și publicitate

Elaborarea cadrului strategic național în domeniul tehnologiilor blockchain pentru administrația publică si fundamentarea unui program de finanțare în cadrul acestuia pentru perioada de finanţare 2021-2027

Analiza practicilor si politicilor relevante in domeniul european pentru 4 domenii

Fundamentarea conceptului digital innovation hubs, care să faciliteze transformarea digitală, complementar cu mecanismul Digital Innovation Hub al Comisiei Europene

Elaborarea cadrului strategic național în domeniul inteligenței artificiale

Definirea unui cadru strategic național și instrumente de finanțare pentru participarea României la inițiative și rețele europene – suport pentru politici bazate pe dovezi la nivel central

Înființarea unui Digital Policy Lab care va facilita dezvoltarea unui ecosistem de infrastructuri, procese, instrumente și rețele care generează inovare în procesul de formulare a politicilor publice

Analiza și actualizarea legislației din: tehnologiile de tip blockchain, inteligența artificială, EOSC, EuroHPC și PRACE, prin simplificare și completare, în concordanță cu standardele europene

Derularea procesului de implementare a sesiunilor de instruire

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

Cadru strategic național pentru perioada 2021 – 2027, elaborat pentru întărirea capacității administrative (a administrației publice centrale) în domeniul tehnologiilor de tip deep tech

Cadru legislativ actualizat, asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC, EuroHPC și PRACE

Realizarea unor sesiuni de instruire cu grupul țintă în vederea implementării activităților proiectului

Dezvoltarea politicilor transversale în vederea facilitării transformării digitale

Dezvoltarea cadrului strategic național pentru perioada 2021 – 2027 în domeniul inteligenței artificiale

Cadrul strategic național și instrumente de finanțare pentru participarea României la European Open Science Cloud (EOSC), European High – Performance Computing (EuroHPC) și Partnership for Advandced Computing in Europe

Dezvoltarea unui cadru operațional asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC și EuroHPC

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

14/06/2023T00:00:00
Când se termină

14/10/2027T00:00:00
Zonă Georgrafică​

România

Cele mai noi Bune Practici