Bune Practici

Consiliere, formare, certificare &Iîn domeniul TIC pentru tinerii șomeri din Grecia

În spatele programului se află SEPE, Asociația întreprinderilor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor din Grecia, care este, de asemenea, membră a Coaliției naționale elene pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital.

În iunie 2022, asociația a lansat o inițiativă pentru a oferi asistență consultativă, formare teoretică și practică și servicii de certificare unui număr de 1.600 de șomeri cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani. Pentru a beneficia de program, participanții trebuie să fie înregistrați ca șomeri în cadrul Serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA). De asemenea, trebuie să fie absolvenți ai unor discipline legate de TIC din instituțiile de învățământ superior (AEI), din instituțiile de învățământ tehnologic (TEI), din Institutele de Formare Profesională (IEK), din liceile profesionale (EPAL) și din școlile profesionale (EPAS): din toate regiunile țării.

Context și obiective

Această acțiune concretă a urmărit să ofere forței de muncă deja specializate în domeniul TIC cunoștințe suplimentare, competențe profesionale de bază și specifice în domenii legate de sectorul TIC, care au un potențial de creștere semnificativ pentru economia Greciei (în conformitate cu standardele internaționale și naționale) și, prin urmare, sporesc capacitatea de inserție profesională.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea productivității și eficientizarea resurselor umane. Însuși modul în care este conceput programul urmează metodologii de cunoștințe specifice care sunt legate de cerințele pieței forței de muncă, în special în ceea ce privește sectorul dinamic al TIC. În acest mod, scopul este de a oferi tinerilor șomeri servicii de consiliere, certificare și formare, abordând astfelcel de-al 3-lea pilon al Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital.

Ideea proiectului subliniază importanța modernizării sistemelor de educație și formare, care în prezent nu pregătesc suficient tinerii pentru economia și societatea digitală și a trecerii la o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții, astfel încât oamenii să își poată adapta competențele TIC pe tot parcursul vieții și în funcție de necesități.

Fiecare beneficiar poate alege să fie educat din următoarele domenii de specializare: Tehnician derețea pentru computere și tehnologie, administrator de rețea, administrator de baze de date, programator de baze de date, tehnician în aplicații software, specialist în proiectarea de site-uri web și aplicații, tehnician în domeniul securității sistemelor informatice, specialist în sisteme de comerț electronic, analist de sisteme informatice, administrator de sisteme informatice și dezvoltator de software deschis.

De ce este aceasta o bună practică?

Există numeroase dovezi care demonstrează sustenabilitatea programului. Prinintermediul primei axe a programului, „activitățile de consiliere profesională” au grijă să ajute beneficiarii să valorifice la maximum competențele de care dispun deja prin metode inovatoare care sprijină dezvoltarea personală și progresul profesional.

Activități de consiliere profesională: 2 etape

Contorizarea personalizată și personalizată pentru a sprijini competențele se realizează în 2 etape. În faza 1, sunt evaluate cunoștințele și competențele beneficiarului, contribuind la identificarea nevoilor educaționale specifice și la modelarea subiectului și a nivelului de formare. În faza 2, programul se axează pe explorarea abilităților, aptitudinilor și intereselor participantului, cultivând competențe care vor contribui la gestionarea mai eficientă a vieții lor personale și profesionale. Aceasta presupune: identificarea obstacolelor și a barierelor legate de accesul la piața muncii și la continuarea educației, analizarea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă și furnizarea de orientări, precum și sprijinirea participanților să își creeze și să își îmbunătățească CV-ul.

Activități de formare

În cadrul celei de a doua axe a acțiunii, „activitățile de formare, participanții au posibilitatea de a dobândi noi cunoștințe, aptitudini și competențe care le vor spori substanțial șansele de angajare și le vor accelera adaptarea la schimbările din mediul de afaceri.

Activitățile de formare sunt structurate astfel încât să conțină 600 de ore de formare profesională continuă (200 de ore de teorie și 400 de ore de practică) în cunoștințe și competențe profesionale specializate. Activitatea de formare este pusă în aplicare de furnizori de formare acreditați, iar stagiul este pus în aplicare în întreprinderi, în situații reale, în condiții de muncă. În special, SEPE ține un registru al întreprinderilor care acoperă nevoile de stagiu ale proiectului.

Certificare

Certificarea sau ultima axă din cadrul programului asigură furnizarea competențelor și calificărilor dobândite ale participanților pe baza unor proceduri standardizate și efectuate de organisme de certificare acreditate în conformitate cu standardele internaționale și naționale.

Rezultate și linkuri către alte politici ale UE

Inițiativa se bazează pe Agenda pentru competențe în Europa și este, de asemenea, legată de Strategia digitală europeană, de Planul de redresare pentru Europa, de sprijinul sporit pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și de strategia națională pentru competențe și locuri de muncă digitale – Bibla de transformare digitală.

Educarea și formarea unui număr mai mare de tineri pentru profesiile digitale duce la crearea unui număr mare de tineri profesioniști talentați în domeniul digital, care sunt pregătiți să lucreze și care pot prelua numărul tot mai mare de posturi vacante de profesioniști TIC în Europa.

4 din 10 beneficiari ai ultimului program de formare SEPE și-au găsit deja un loc de muncă, în principal în compania în care și-au desfășurat stagiul.  

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

01/01/2020T09:10:00
Când se termină

01/01/2020T09:25:00
Zonă Georgrafică​

Greece
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici