Bune Practici

Contează vocea noastră! România

Proiectul „Vocea noastră contează!” este pus în aplicare prin Programul de asistență și programele de asociere pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21, în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Starlight Petra și Norsensus Mediaforum Norway.

Proiectul s-a derulat în perioada august 2021-septembrie 2022 și este finanțat prin Fondul pentru cetățeni activi din România prin granturile SEE 2014-2021.

Context și obiective

Copiii și tinerii cu deficiențe de vedere și de auz au o capacitate redusă de a-și cunoaște și de a-și revendica drepturile, confruntându-se cu dificultăți în ceea ce privește integrarea socială și integrarea pe piața muncii. Proiectul propune o serie de sesiuni educaționale, campanii de informare, evenimente stradale și întâlniri cu autoritățile locale, menite să contribuie la sensibilizarea cu privire la drepturile persoanelor cu handicap și la integrarea acestora în comunitate.

Programul a avut loc în București și județul Buzău, în 7 de școli speciale și 7 de școli din învățământul general. Aceasta se adresează în principal copiilor și tinerilor cu deficiențe de auz și de vedere, cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani.

Scopul proiectului este de a schimba mentalitatea și atitudinea cetățenilor din București, Buzău și Ramnicu Sarat prin activități de informare și promovare care promovează drepturile omului și ale copiilor, menite să combată stereotipurile, prejudecățile și practicile de excludere și marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere și familiile acestora.

Scenariul proiectului prevede că participanții cu deficiențe de vedere și de auz beneficiază de expertiza ANBPR în domeniul stocării digitale, pentru a dobândi competențe digitale și creative cu sprijinul tehnologiei. Aceste noi competențe vor conduce la o mai bună motivație a persoanelor cu deficiențe de vedere și de auz pentru a investi în educația personală și profesională, pentru a îmbunătăți situația socială și înțelegerea corectă a drepturilor omului din perspectiva grupurilor vulnerabile și în beneficiul acestora.

De ce este aceasta o bună practică?

Activitățile propuse în proiect vizează creșterea nivelului de cunoștințe privind drepturile copiilor și ale tinerilor cu deficiențe de vedere și de auz, creșterea capacității acestora de a-și revendica drepturile, integrarea socio-intelectuală a acestor categorii vulnerabile prin implicarea a 7 de școli partenere din învățământul public tradițional în activități de promovare și evenimente publice care demonstrează cetățenilor capacitățile și competențele acestor beneficiari expuși riscului de excluziune.

O caracteristică importantă a programului este poveștile digitale create de participanți, cu participarea și îndrumarea unor formatori calificați de povești digitale. La sfârșitul proiectului, o selecție a celor 50 de povești digitale realizate în etapa de punere în aplicare a fost utilizată ca material de diseminare și un exemplu de bune practici în viitoarele campanii de promovare a drepturilor omului și a incluziunii persoanelor vulnerabile. Toate produsele create în cadrul proiectului vor fi disponibile pentru utilizare și ulterior punerii în aplicare pentru toate părțile interesate (persoane fizice, organizații, instituții).

Proiectul are potențialul de a fi reprodus de alte entități interesate, iar autoritățile centrale și locale vor putea prelua elemente ale proiectului în cadrul strategiilor centrale și locale privind educația non-formală privind drepturile omului pentru persoanele cu deficiențe de vedere și de auz.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

31/07/2021T22:00:00
Când se termină

29/08/2022T22:00:00
Zonă Georgrafică​

România, Norway
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici