Bune Practici

DigiBEST – cercetarea și promovarea transformării digitale pentru IMM-uri

În 2019, Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia (MoEPRD) a lansat proiectul „Transformarea digitală a mediului de afaceri” (Digi BEST), care pune în aplicare obiectivul de cooperare teritorială al fondurilor structurale și de investiții europene (INTERREG EUROPE – Programul de cooperare interregională – 2014-2020). La proiect participă șapte parteneri din șase țări/regiuni: Austria, Italia, Letonia, Norvegia, Portugalia și Spania (țări partenere). Universitatea din Letonia participă la proiect în calitate de partener consultativ.

Inițiativa urmărește să promoveze și să sprijine competitivitatea IMM-urilor și să ofere soluții pentru transformarea digitală (DT) a IMM-urilor din zonele rurale europene, utilizând tehnologii moderne și noi metode de afaceri inovatoare și promovând creșterea durabilă și favorabilă incluziunii în Europa și în regiunile sale.

În prima etapă, din august 2019 până în iulie 2022, a fost evaluată situația actuală a procesului de transformare digitală a IMM-urilor, pentru fiecare țară parteneră, sensibilizând și făcând schimb de experiență cu privire la provocări și nevoi și sprijinind un proces de învățare interregională cu privire la aceste subiecte. Ca urmare a primei faze, fiecare partener de proiect a elaborat un plan de acțiune legat de instrumentul de politică ales pentru a consolida transformarea digitală în întreprinderi. A doua fază a proiectului se va desfășura în perioada august 2022-iulie 2023, în vederea punerii în aplicare a planului de acțiune definit.

Finanțarea totală a proiectului este de peste 1.5 milioane de euro.

Proiectul DigiBEST în Letonia

Inițiativa a instituit un grup de lucru cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai Ministerului Educației și Științei, ai Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale, ai Agenției de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă, ai Uniunii administrațiilor locale din Letonia, ai regiunilor Vidzeme, Kurzeme, Riga și Zemgale, ai municipalității Jelgava, ai Centrului de dezvoltare a competențelor regiunii Zemgale, ai regiunii Jelgava, ai Asociației pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Letonia, ai clusterului IT din Letonia, ai Confederației Angajatorilor din Letonia, ai Asociației Letone pentru tehnologie deschisă, ai Centrului digital Ventspils, ai Agenției letone pentru investiții și dezvoltare.

Orientările privind transformarea digitală pentru perioada 2021-2027 prezintă modul în care întreprinderile letone nu își utilizează încă pe deplin potențialul de digitalizare (întreprinderile letone se află sub media UE și nu s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește integrarea tehnologiilor digitale în întreprinderi). Întreprinderile letone continuă să exploateze insuficient potențialul vânzărilor online de bunuri și servicii, rămânând cu mult sub media UE în ceea ce privește procentul veniturilor din comerțul electronic provenite de la IMM-uri. Doar 11 % dintre IMM-uri vând bunuri online, sub media UE de 17,5 %. Ponderea IMM-urilor care efectuează tranzacții transfrontaliere este în continuare sub media UE, doar 6,6 % din totalul IMM-urilor, comparativ cu 8,4 % în UE în ansamblu, și doar 5,3 % din veniturile IMM-urilor provin din segmentul online. Întreprinderile utilizează într-o măsură limitată schimbul electronic de informații, cloud computingul electronic și platformele de comunicare socială și doar 7,7 % din întreprinderi utilizează volume mari de date.

Inițiativa DigiBEST a abordat aceste provocări prin diverse activități naționale.

A fost realizat un studiu regional privind transformarea digitală și impactul acesteia asupra IMM-urilor, inclusiv sondaje în rândul antreprenorilor și managerilor, urmat de un exercițiu de evaluare inter pares la care au participat experți din Norvegia și Austria pentru a evalua transformarea digitală a IMM-urilor letone și pentru a oferi concluzii și recomandări cu privire la modul de promovare a acesteia în Letonia, îmbunătățind, de asemenea, impactul instrumentelor de politică (FEDR și Mecanismul de redresare și reziliență). În cursul punerii în aplicare a proiectului, au fost identificate, de asemenea, exemple de bune practici – atât în Letonia, cât și în țările partenere – pentru a promova schimbul de experiență și transferul de cunoștințe. În cele din urmă, au fost organizate 6 reuniuni ale grupurilor de lucru și 15 reuniuni individuale cu părțile interesate, pentru a le implica activ în activități, deoarece părțile interesate joacă un rol important în punerea în aplicare.

Ca urmare a acestor activități, a fost elaborată o foaie de parcurs digitală pentru întreprinderi (Foaie de parcurs), ca instrument de sprijinire a procesului decizional în vederea elaborării planului de acțiune. În plus, ca urmare a recomandărilor, a fost definit un plan de acțiune regional pentru perioada 2022-2023, care include diverse acțiuni: platformă unică pentru transformarea digitală a IMM-urilor, banca de cunoștințe cu resurse utile pentru antreprenori și un test de maturitate digitală pentru IMM-uri pentru a oferi consultări și cursuri de formare individuale. Aceste activități sunt puse în aplicare de Agenția letonă pentru investiții și dezvoltare și de clusterul IT leton.

Materialvideo despre proiectul DigiBEST.

Proiectul @DigiBEST

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

31/07/2019T22:00:00
Când se termină

31/07/2019T22:01:00
Zonă Georgrafică​

Latvia
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici