Bune Practici

DigiLernSicher: Învățarea digitală a cunoștințelor legate de siguranță și a comportamentelor asociate

DigiLernsicher este un proiect finanțat la nivel național în Austria, condus de Wirtschaftskammer Steiermark (camerele economice austriece) în colaborare cu Wirtschaftskammer Steiermark (Room466 de WKO Steiermark), Mindconsole GmbH, AIT Austrian Institute of Technology și AVL List GmbH. Această inițiativă regională urmărește să introducă în educația și formarea profesională tehnologii extinse de realitate, în special în ceea ce privește realitatea virtuală (VR).

Dincolo de educație

Obiectivul principal al proiectului constă în capacitarea ucenicilor electricieni cu competențe digitale esențiale, utilizând aplicații VR special dezvoltate. Prinorganizarea de ateliere de ficțiune de proiectare care au implicat formatori și stagiari, au fost identificate scenarii de învățare a VR. Dezvoltarea ulterioară a aplicației VR și testarea riguroasă a experienței utilizatorilor au condus la crearea unei simulări cuprinzătoare a VR. Rezultatul este un compendiu care oferă informații valoroase cu privire la punerea în aplicare cu succes a VR ca instrument de formare.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este de a se asigura că ucenicii și lucrătorii se pot confrunta cu situații potențial periculoase în condiții de siguranță. Caracterul imersiv și fenomenologic al VR oferă o soluție promițătoare la această provocare. În plus, proiectul explorează abordările bazate pe învățarea bazată pe jocuri, realitatea augmentată și simularea pentru o perspectivă a primei persoane, ca mijloc de îmbunătățire a aspectelor de formare legate de siguranță.

Pentru a atinge aceste obiective, proiectul a utilizat mai multe abordări esențiale:

  1. Analiza problemelor relevante în materie de siguranță în societățile din Stiria.
  2. Evaluarea programelor de învățământ existente în ceea ce privește cunoștințele legate de siguranță și integrarea tehnologiei digitale.
  3. Conceptualizarea scenariilor pentru învățarea acțiunilor legate de siguranță cu ajutorul tehnologiilor digitale.
  4. Punerea în aplicare prototipică a unui mediu VR special adaptat pentru formarea inginerilor electrici.
  5. Evaluări și evaluări științifice riguroase în ceea ce privește acceptarea și fezabilitatea socioeconomică a aplicațiilor RV în educația și formarea profesională.

Scenariul VR, elaborat în colaborare cu diverse părți interesate, a recreat un mediu casnic cu instalații electrice potențial deteriorate. Această configurație permite o investigație aprofundată a acceptării, a utilizabilității și a sentimentului de prezență în cadrul formării bazate pe VR. Informațiile obținute în urma studiului de teren al proiectului, realizat împreună cu partenerii din industrie și din sectorul EFP, vor contribui la formularea unor orientări pentru integrarea eficace a formării în domeniul învățării voluntare în programele EFP.

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii aplicației VR dezvoltate sunt institutele profesionale și formatorii școlari, care pot dobândi o experiență valoroasă în utilizarea RV ca instrument de formare, precum și stagiarii și elevii care se pot familiariza cu tehnologia RV ca instrument de învățare. Inițiativa este gratuită pentru toți participanții. Aplicația VR a fost, de asemenea, pusă gratuit la dispoziția celor două școli profesionale regionale pentru inginerie electrică, astfel încât să poată fi utilizată de profesori și elevi în clasă. De asemenea, întreprinderile și-au manifestat interesul față de aplicația VR de a o utiliza în forma sa actuală pentru a-și forma ucenicii, dar și de a o dezvolta în continuare pentru nevoile lor și, în general, de a promova utilizarea tehnologiilor digitale.

De ce este aceasta o bună practică?

DigiLernSicher reprezintă un pas important către promovarea formării profesionale prin utilizarea eficace și eficientă a tehnologiei VR. Prin combinarea abordărilor inovatoare, a formării VR care ține seama de siguranță și a cercetării ample, proiectul urmărește să transforme modul în care ucenicii și lucrătorii se implică în parcursul lor de formare cu un conținut complex și relevant pentru siguranță. Acesta promovează colaborarea cu organizații de vârf, oferă orientări practice pentru punerea în aplicare și oferă acces egal la tehnologii avansate de învățare prin intermediul inițiativei sale regionale. Acest proiect are potențialul de a inspira alte inițiative de explorare a puterii transformatoare a tehnologiilor emergente în domeniul educației.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

31/03/2021T22:00:00
Când se termină

30/09/2022T21:55:00
Zonă Georgrafică​

Austria
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici