Bune Practici

Etapa I de semnare a contractelor pentru granturi IMM 2023

Proiectele depuse în perioada ianuarie-iunie 2023 și evaluate până pe 16 august au intrat în prima fază de semnare din 15 septembrie 2023. Este vorba noul Program de digitalizare al IMM, un proiect al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, rulat prin PNRR și care are alocată o sumă de aproape 350 milioane de euro.

Cadrul legal al acestor operațiuni este asigurat de Ordinul MIPE 221/09.02.2023 privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului la proiecte: ”Digitalizarea IMM-urilor – un grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale” – aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 3185/15.12.2022

Acest plan urmărește ridicarea coeziunii economice și o creștere sustenabilă a economiei naționale prin crearea de locuri de muncă, asigurarea unui nivel de competitivitate ridicat și echitabil precum și favorizarea inovării la nivel local și internațional. Principiile Mecanismului de Redresare și Reziliență este bazat pe regulamente UE și pe Comunicarea Comisiei referitoare la orientările tehnice privind aplicarea principiului de a ”nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Se urmărește atragerea în proiect a peste cinci mii de firme românești care vor adopta tehnologii cum ar fi inteligența artificială, tehnologia cloud, tehnologia blockchain, automatizarea proceselor de lucru, utilizarea datelor pentru managementul dinamic al activelor, leadership predictiv, utilizarea platformelor locale pentru vânzarea de produse și servicii.

Bugetul este alocat regional, cu o pondere de 7% pentru București-Ilfov, și 11-14% pentru celelalte regiuni ale țării (peste 14% având regiunile Vest și Sud-Vest Oltenia), dar bugetul poate fi redirecționat dacă nu va fi contractat bugetul într-o anumită regiune, în funcție de punctaj.

Baza de raportare a indicatorilor financiari rămâne pentru anul 2022, astfel încât și beneficiarii înființați în anul 2021 pot calcula toți indicatorii de evaluare tehnico-economică. În plus, introducerea anului 2022 ca bază de raportare și evaluare a indicatorilor economici vine ca măsură de sprijin pentru beneficiarii care au fost afectați în anul 2020 de restricțiile provocate pe fondul pandemiei de COVID-19. Pentru numeroase domenii de activitate desfășurarea activității a fost restricționată, astfel că nu au putut înregistra rezultate economice pozitive. În această formă, ne asigurăm că este respectat principiul echitabililității.

– Se modifică perioada de depunere a proiectelor, care va fi între 15 februarie – 30 iunie 2023. Pentru a nu periclita procesul de depunere pentru potențialii beneficiari care nu pot finaliza raportările contabile anuale până la termenul maxim prevăzut legal (Ordinul 4.268/15 decembrie 2022 al Ministerului Finanțelor), proiectele pot fi depuse până la finalul lunii iunie. Reamintim că acest apel este unul de tip competitiv, prin urmare singurul criteriu ce va face diferența între proiecte este calitatea acestora. Cererile de finanțare, împreună cu documentele suport, se vor încărca în platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.

MIPE oferă îndrumare în privința încadrării întreprinderilor în categoria IMM, îndeplinirea criteriilor DESI (Indicele Economiei și Societății Digitale), ca și în procesul de atribuire a contractelor din finanțări externe nerambursabile și rambursabile MRR

În mod specific, companiile vor putea achiziționa hardware TIC, echipamente pentru automatizări și robotică ce pot fi folosite în fluxul tehnologic, apucații sowftare și licențele aferent, tehnologie bockchain, sisteme AI, website-uri de prezentare, servicii Cloud și IoT, cursuri de instruire, consultanță IMM.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

15/01/2023T00:00:00
Când se termină

15/11/2023T00:00:00
Zonă Georgrafică​

România

Cele mai noi Bune Practici