Bune Practici

Formarea funcționarilor publici în domeniul tehnologiilor de cloud computing

Formarea funcționarilor publici în domeniul tehnologiilor de cloud computing este o inițiativă de calificare și perfecționare care a fost lansată în Grecia în decembrie 2021. Acesta este coordonat de Ministerul Guvernanței Digitale, în cooperare cu Ministerul de Interne, Centrul Național pentru Administrație Publică și Administrație Locală și Microsoft, în cadrul activităților Coaliției naționale elene pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital. Inițiativa își propune să formeze funcționarii publici pe teme legate de tehnologiile de cloud computing și de alfabetizarea digitală.

Aceste programe de formare se adresează în primul rând directorilor executivi din administrația publică și administrația locală, care au studii în domeniul TIC. Programele de formare acoperă o varietate de subiecte, care implică, în principal, utilizarea azure (de exemplu, bazele de date azure ale azure, fundamentele IA azure, tehnologiile de securitate azure, asociații de ingineri azure și multe altele), precum și cursuri privind securitatea și protecția internetului (de exemplu, securitate, conformitate și elemente de bază ale identității, asociat analist de operațiuni de securitate, administrator pentru protecția informațiilor).

Din iunie 2021 până în prezent, au fost finalizate peste 73 de cursuri de formare și au fost instruiți aproape 2.000 de cadre de conducere din sectorul public din Grecia. În perioada aprilie-iunie 2022, 38 de programe de formare vor fi disponibile pentru 1,300 de participanți. Obiectivul pe termen lung al acestei inițiative este de a forma peste 20,000 de funcționari publici în competențe digitale de bază și specializate în domeniul tehnologiilor cloud, până la sfârșitul anului 2025.

Rezultatele acestei inițiative au un impact direct asupra multor aspecte ale administrațiilor de publicații implicate din Grecia. Pe de o parte, pentru prima dată, funcționarii publici au acces la formare specifică în domeniul tehnologiilor de vârf, cum ar fi cloud computing, ca opțiune strategică pentru transformarea digitală a țării. Pe măsură ce serviciile de cloud se dezvoltă în permanență, rolul Microsoft în cadrul acestui parteneriat asigură actualizarea continuă a funcționarilor publici în ceea ce privește tehnologiile de cloud. Această alfabetizare în domeniul tehnologiei cloud va fi accesibilă tuturor funcționarilor publici, deoarece cursurile sunt deschise și angajaților autorităților locale și regionale. În plus, acest program sprijină adoptarea tehnologiilor de tip cloud în sectorul public elen. Tehnologiile de tip cloud oferă oportunități nelimitate de economisire a datelor, iar organismele publice nu trebuie să achiziționeze software sau servere și instalații de stocare a datelor costisitoare; prin urmare, costurile operaționale și sarcinile birocratice pot fi reduse. În cele din urmă, adoptarea tehnologiilor de tip cloud promovează digitalizarea administrației publice și contribuie la guvernanța digitală.

Există numeroși factori care garantează durabilitatea acestei inițiative. Există o varietate de actori (trei din sectorul public și unul din sectorul privat) care se reunesc pentru a pune în aplicare o politică publică pe termen lung și există o planificare centrală cu obiective specifice. Fiecare partener își aduce propria competență și propria expertiză. Ministerul Guvernanței Digitale este autoritatea responsabilă de strategia de transformare digitală în Grecia; Ministerul de Interne este responsabil de dezvoltarea resurselor umane în sectorul public elen; iar Centrul Național pentru Administrație Publică și Administrație Locală este agenția strategică de formare pentru funcționarii publici și angajații autorităților administrative regionale și locale. În plus, participarea Microsoft, prin intermediul inițiativei sale corporative „GR pentru creștere”, asigură alinierea cursurilor de formare la cele mai recente tehnologii digitale. Microsoft este pionier în domeniul tehnologiilor de tip cloud și oferă o serie de instrumente de afaceri digitale care îi ajută pe utilizatori să își îmbunătățească competențele digitale, să își organizeze mai bine activitatea, să fie interactive și create. În concluzie, această inițiativă are un mare potențial de succes, putând fi utilizată ca un bun exemplu de sinergii între sectorul public și cel privat.

În cele din urmă, această inițiativă este aliniată la Bibala de transformare digitală 2020-2025, documentul strategic național pentru transformarea digitală a Greciei pentru perioada 2020-2025, ca unul dintre obiectivele pilonului strategic „Capacități și competențe digitale”. Unul dintre obiectivele acestui pilon este de a îmbunătăți competențele digitale certificate ale funcționarilor publici.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

07/12/2021T23:00:00
Când se termină

30/12/2025T23:00:00
Zonă Georgrafică​

Greece
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici