Bune Practici

Hub.mai.gov.ro, portalul Ministerului de Interne din România

Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației (DGCTI) este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne care asigură organizarea, coordonarea şi controlul activității ministerului în domeniul comunicațiilor şi tehnologiei informației, respectiv dezvoltarea integrată a serviciilor electronice furnizate la nivelul tuturor structurilor MAI.

HUB-ul de servicii la nivelul MAI reprezintă nucleul digitalizării serviciilor publice la nivelul MAI. Acest proiect a apărut ca urmare a nevoilor de digitalizare a structurilor MAI, de asigurare a disponibilității serviciilor IT&C furnizate de structurile MAI și, cel mai important, de îmbunătățire a interacțiunii dintre cetățeni și structurile MAI.

Proiectul este finanțat prin fonduri europene, iar la finalul implementării acestuia, cetățenii și mediul public/privat vor beneficia de mai multe servicii publice digitalizate, livrate dintr-o platformă de tip cloud.

Proiectul „HUB de servicii (Centrul de Furnizare Servicii Electronice) la nivelul MAI” este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1 – Secțiunea e-guvernare și interoperabilitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, cod proiect 122632.

Implementat încă din 2019, hub.mai.gov.ro este un portal de servicii și informații care oferă acces digital pentru eliberarea cazierului judiciar, programarea online în vederea eliberării pașaportului, eliberarea istoricului de sancțiuni la regimul circulației rutiere și avize pentru documentații de urbanism și se amenajare a teritoriului, dar și de obținerea autorizațiilor de construire sau desființare.

Acest proiect a fost realizat de Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației (DGCTI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, având ca parteneri Direcția pentru Evidenta Persoanelor și Administrarea Bazelor de date (DEPABD), Direcția Generală de Pașapoarte (DGP), Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), Poliția Română, Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului (DGRIP), Direcția Generală Management Resurse Umane (DGMRU) și Direcția Generală Logistică (DGL). Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și este în faza pilot, fiind planificarea lărgirea plajei de oferte electronice cum ar fi înscrierea online la concursurile organizate de MAI și de instituțiile de învățământ MAI.

Pe lângă informațiile la care cetățenii vor avea acces prin acest portal, în viitor se vor colecta și propuneri privind modul de îmbunătățire a modului în care se livrează serviciile publice la nivel MAI. De asemenea, funcționalitatea portalului va putea fi îmbunătățită cu ajutorul contribuției cetățenilor.

Conform art. 8 alin. (3) din OMAI 136/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică și a semnăturii electronice în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne și în relația acestora cu terții:

„Pentru a asigura coerența și caracterul unitar al regulilor aplicabile serviciilor disponibile online, la nivelul MAI se constituie un catalog de servicii.

Catalogul cuprinde, fără a se limita la acestea, informații referitoare la serviciile prestate, furnizori, înscrisurile în formă electronică și semnătura electronică acceptate pentru prestarea fiecărui serviciu, precum și informații privind modalitatea de primire a înscrisurilor în formă electronică.

Catalogul se întocmește și este administrat de către Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației din MAI, care asigură și disponibilitatea acestuia pe pagina de internet a MAI.

Fiecare furnizor are obligația de a comunica Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației din MAI, din oficiu, informațiile necesare constituirii și menținerii caracterului actualizat al catalogului de servicii al MAI.”

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

01/10/2019T00:00:00
Când se termină

01/10/2023T00:00:00
Zonă Georgrafică​

România
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici