Bune Practici

iDecide – Republica Cipru

Proiectul iDecide s-a desfășurat pe o perioadă de 3 ani, din octombrie 2017 până în august 2020, în Cipru. Coordonat de Ministerul Educației și Culturii din Cipru (MOEC), proiectul a reunit o gamă largă de parteneri europeni, inclusiv: Universitatea din Pitești (UPIT) din România, Universitatea din Peloponez (UOP) din Grecia, Cardet fără scop lucrativ – Centrul pentru promovarea cercetării și dezvoltării în domeniul tehnologiei educaționale din Cipru, Consiliul pentru educație și formare din Louth Meath (LMETB) din Irlanda, municipalitatea Lousada din Portugalia și întreprinderea InnovADE.

Scopuri și obiective

Unul dintre principalele obiective ale proiectului iDecide cipriot a fost elaborarea unui set de instrumente inovatoare și a unui curs introductiv de formare aferent pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe date concrete în ceea ce privește reducerea marginalizării între comunități. Scopul proiectului a fost, de asemenea, de a oferi sprijin administratorilor școlilor, cadrelor didactice, personalului și funcționarilor publici de la nivel local și regional printr-un mediu care promovează un proces decizional, discuții și dezbateri favorabile incluziunii. Metodologia setului de instrumente se bazează pe un registru bogat de date, colectate pe parcursul proiectului, care evidențiază modul în care procesul decizional la nivel de școală afectează elevii din comunitățile defavorizate și oferă recomandări concrete tuturor părților interesate din domeniu.

Platforma iDecide eLearning pune la dispoziția personalului școlar, profesorilor, elevilor și părinților cursuri online, resurse de competențe și materiale de sprijin utile, permițându-le să plaseze incluziunea (și incluziunea digitală) în centrul acțiunilor lor. Pentru a produce setul de instrumente și materialele de formare, proiectul iDecide a cartografiat situația actuală prin chestionare, interviuri și grupuri tematice, metode de cercetare și de colectare a datelor.

De ce este aceasta o bună practică?

Setul de instrumente poate fi clasificatcu ușurință în formatul său ușor de utilizat al unui pachet cu diverse resurse digitale pentru a sprijini personalul școlar și părinții în luarea deciziilor care afectează performanța și bunăstarea elevilor în școală și a fost considerat un succes în implicarea unei varietăți de părți interesate într-un proces decizional favorabil incluziunii, care plasează competențele digitale în centrul programelor de învățământ. Proiectul iDecide a reușit, de asemenea, să consolideze cooperarea și schimbul de informații și de bune practici între părțile interesate implicate și între diferite zone din Europa.

Cursul de inițiere a fost accesibil în 2 formate: față în față și online și a lansat cu succes o discuție privind cele mai bune practici în materie de incluziune în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și procedurilor școlare. Acesta a subliniat, de asemenea, importanța elaborării de politici bazate pe date concrete, care să fie adaptată în permanență pentru a reduce disparitățile în ceea ce privește rezultatele învățării pentru elevii care provin din medii defavorizate.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

30/09/2017T22:00:00
Când se termină

30/08/2020T22:00:00
Zonă Georgrafică​

Cyprus
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici