Bune Practici

Indicele economiei și societății digitale (DESI)

Indicele economiei și societății digitale (DESI) monitorizează performanța digitală a statelor membre ale UE în conformitate cu indicatorii-cheie și urmărește evoluția individuală în ceea ce privește competitivitatea digitală. DESI este o inițiativă a Direcției Generale Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie a Comisiei Europene, DG CONNECT. În prezent, DESI este o sursă recunoscută și sigură, care facilitează activitatea cercetătorilor, statisticienilor, întreprinderilor private, factorilor de decizie politică și guvernelor locale și naționale prin furnizarea de resurse de înaltă calitate care să permită comparații între diferite țări, sectoare de afaceri sau tendințe.

DESI, care a fost prezentat pentru prima dată în 2015 pe baza datelor pentru 2014, contribuie la obiectivele Strategiei UE pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală, anunțată de Comisia Europeană la 10 martie 2020. În acest cadru, indicele va fi utilizat pentru a monitoriza progresele anuale ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în ceea ce privește digitalizarea și nivelurile de maturitate digitală. DESI urmărește performanța digitală în 5 dimensiuni-cheie: Conectivitate, capital uman, utilizarea serviciilor de internet, integrarea tehnologiei digitale și servicii publice digitale. Fiecare dimensiune este însoțită de un capitol tematic cu o analiză mai aprofundată și de un raport specific. Analiza este oferită anual în diferite formate, atât scurte, cât și lungi, și se axează pe impactul mai larg al tehnologiei, precum și pe aplicațiile mai specifice și pe integrarea digitală a tehnologiilor emergente. Alte acțiuni raționalizate sau facilitate prin intermediul DESI includ:

  • Rapoartele de țară: DESI oferă rapoarte pentru fiecare țară în parte cu privire la performanța digitală a statelor membre. Datele, colectate și analizate prin intermediul indicatorului, permit administrațiilor locale și regionale, serviciilor publice și guvernelor naționale să acorde prioritate nevoilor de reformă și de investiții și să elaboreze politici coerente, integrând informații din raportul anual. DESI va acționa, de asemenea, ca mecanism utilizat de Comisia Europeană pentru a îmbunătăți accesul la Mecanismul de redresare și reziliență al UE, planul pe termen lung al UE, care pune în comun 672.5 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și granturi pentru a sprijini redresarea Europei în urma pandemiei. Rapoartele de țară se concentrează, de asemenea, asupra anumitor aspecte, de exemplu cu privire la adoptarea de noi tehnologii de către sectoare specifice sau la aptitudinile și competențele digitale. Rapoartele pot fi descărcate în format PDF.
  • Instrumentul de vizualizare: un instrument care le permite factorilor de decizie, utilizatorilor și proprietarilor de întreprinderi să compare poziția Europei în raport cu statele membre și țările învecinate. Instrumentul oferă, de asemenea, ocazia de a vizualiza schimbările efectuate la nivel național în ultimii 5 ani într-un mod dinamic și interactiv.
  • Tabloul debord privind femeile în domeniul digital (WiD): tabloulde bord a făcut parte din DESI de la introducerea sa în 2019. Acesta monitorizează participarea femeilor la economia digitală și evaluează incluziunea digitală în locuri de muncă, cariere și proiecte antreprenoriale.

Resurse suplimentare, rapoarte și publicații sunt oferite prin intermediul DESI sub forma unor rezumate succinte, a unor date analitice și a unei analize mai cuprinzătoare și mai detaliate. DESI internațional reflectă și extinde omologul său european, utilizând seturi de date pentru a oferi o analiză a tendințelor, acoperind 45 de țări (27 state membre și 18 țări din afara UE).

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

05/12/2023T00:00:00
Când se termină

05/12/2024T00:00:00
Zonă Georgrafică​

European Union
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici