Bune Practici

Kickstart Digitalisering – Suedia

„Kickstart Digitalisering” sau Kickstart Digitalisation în limba engleză este un proiect comun suedez al Teknikföretagen, al Asociației Industriilor Inginice Suedeze, al institutelor de cercetare RISE din Suedia, al IF Metall, IUC și al Parcurilor Suedeze Incubators Science Parks (SISP). Proiectul a fost finanțat de Agenția suedeză pentru creștere economică și regională.

Programul a început în 2016 cu scopul de a consolida competitivitatea industriei suedeze la nivel mondial și la nivelul UE și de a consolida capacitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, de a participa la digitalizare și la procesul de transformare digitală. Acesta s-a încheiat în 2020.

Context și activități principale

IMM-urile reprezintă 99,9 % din întreprinderile din Suedia și adesea nu dispun de resursele necesare pentru îmbunătățirea produselor sau pentru perfecționarea angajaților. Programul a împărțit întreprinderile participante în grupuri mai mici sub formă de ateliere, pentru a permite o abordare mai adaptată a digitalizării, bazată pe obiective individuale, pe niveluri de maturitate digitală etc. Fiecare grup se ocupă apoi de un mentor de expertiză, care îi ajută pe angajații individuali să înțeleagă mai bine principalele procese de digitalizare într-un mod clar și simplu. La finalizarea programului, întreprinderile primesc recomandări specifice cu privire la aspecte precum dezvoltarea întreprinderilor, îmbunătățirea proceselor, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții a angajaților, competențele digitale și altele.

Kickstart Digitalisering a implicat un număr mare de actori în cadrul sistemului de promovare a întreprinderilor: părți interesate din sfera publică și privată, ONG-uri și o gamă largă de parteneri sociali. Aproximativ 40 de actori diferiți au organizat 75 ateliere pentru „relansarea digitalizării”, în diverse locuri (de la municipalități și administrații regionale la institute de cercetare și parcuri științifice). Cel mai mare număr de ateliere au fost organizate de rețele de afaceri și întreprinderi.

De ce este aceasta o bună practică?

Abordarea kickstart Digitalisering se bazează pe o concepție bine gândită pentru a putea implica întreprinderile și a stimula dezvoltarea cunoștințelor cu o abordare națională scalabilă, care să integreze eforturi locale și regionale scalabile. Reuniunile sunt conduse de experți specializați în digitalizare, care pornesc de la exemple concrete la care întreprinderile se pot referi. De asemenea, întreprinderile locale care se află mai departe în parcursul lor de digitalizare participă adesea și își împărtășesc propriile experiențe. Proiectul are o abordare pedagogică bine gândită și adaptată pentru dezvoltarea competențelor, adaptată IMM-urilor.

În total, 627 de întreprinderi au participat la proiect, oferind feedback pozitiv cu privire la impactul acestuia în cadrul unui sondaj:

  • 81 % dintre întreprinderi fie au început un nou proiect de digitalizare, fie au accelerat ritmul digitalizării lor prin intermediul programului.
  • 91 % dintre întreprinderi au evidențiat noile idei și o mai bună înțelegere a modului în care pot fi valorificate în mod optim beneficiile digitalizării ca aspect esențial, iar 92 % dintre persoane și-au exprimat satisfacția cu privire la conceptul și abordarea formării.
Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

31/03/2016T22:00:00
Când se termină

11/10/2020T22:00:00
Zonă Georgrafică​

Sweden
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici