Bune Practici

Octombrie – Luna Europeană a Securității Cibernetice (ECSM)

O campanie anuală dedicată promovării securității cibernetice.

Cea mai mare campanie instituțională din Uniune, ECSM (European Cybersecurity Month) este o inițiativă a DG CONNECT (Direcția Generală Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie) și ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică). Încă din 2012, la ea contribuie toate guvernele statelor membre și sute de universități, think-tankuri, ONG-uri, asociații profesionale și companii din sectorul privat. Menirea ei este de a furniza informații de ultimă oră și de a ajuta publicul să conștientizeze elementele fundamentale ale securității cibernetice, dar și de a asigura schimbul de bune practici referitoare la aceasta.

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) joacă rolul de hub pentru instituțiile UE participante și oferă sugestii validate de experți, generează sinergii și promovează o mai bună comunicare între cetățenii UE, mediul de afaceri și administrația publică. Luna Octombrie a Securității Cibernetice oferă evenimente, resurse și cursuri pentru a mări siguranța mediului virtual.

Un rol important în această campanie îl are ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică), este agenția Uniunii care are ca misiune realizarea unui nivel comun ridicat de securitate cibernetică în întreaga Europă.

Înființată în 2004 și consolidată prin Regulamentul UE privind securitatea cibernetică, Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică contribuie la politica cibernetică a UE, îmbunătățește fiabilitatea produselor, serviciilor și proceselor TIC prin sistemele de certificare a securității cibernetice, cooperează cu statele membre și cu organismele UE și ajută Europa să se pregătească pentru provocările cibernetice de mâine. Prin schimbul de cunoștințe, consolidarea capacităților și campanii de sensibilizare, agenția colaborează cu părțile interesate importante pentru a spori încrederea în economia conectată, pentru a mări rezistența infrastructurii Uniunii și, în cele din urmă, pentru a asigura securitatea digitală a societății europene și a cetățenilor săi.

Într-o lume care a devenit hiperconectată, infractorii cibernetici reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității interne a Uniunii Europene și a securității online a cetățenilor săi. Pandemia de COVID-19 a evidențiat necesitatea unei securități sporite în lumea digitală. Oamenii și-au sporit prezența online pentru a menține relații personale și profesionale, cu aceasta ocazie infractorii cibernetici au profitat de această situație, vizând în special comerțul electronic și companiile de plată electronică, precum și sistemul de sănătate.

Una dintre obiectivele ENISA este responsabilizarea comunităților. Securitatea cibernetică este o responsabilitate comună. Europa își propune să creeze un cadru de cooperare trans-sectorială integrală. ENISA joacă un rol important în stimularea cooperării active între părțile interesate în materie de securitate cibernetică din statele membre și instituțiile și agențiile UE. Agenția dorește să asigure complementaritatea eforturilor comune, adăugând plus valoare părților interesate, explorând sinergiile și utilizând eficient expertiza și resursele limitate în domeniul securității cibernetice. Comunitățile trebuie să aibă capacitatea de a-si amplifica modelul de securitate cibernetică, motiv pentru care ENISA a creat harta instituțională a UE în materie de securitate cibernetică pentru a-și identifica și promova principalele părți interesate.

Securitatea cibernetică este piatra de temelie a transformării digitale, iar această necesitate se resimte în toate sectoarele; prin urmare, trebuie avută în vedere  într-o gamă largă de domenii și inițiative politice. Securitatea cibernetică nu trebuie limitată la o comunitate specializată de experți tehnici în domeniul ciberneticii. Prin urmare, securitatea cibernetică trebuie inclusă în toate domeniile politicii UE. Evitarea fragmentării și necesitatea unei abordări coerente sunt esențiale, luând în considerare în același timp particularitățile fiecărui sector.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

01/10/2022T00:00:00
Când se termină

01/11/2022T00:00:00
Zonă Georgrafică​

România
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici