Bune Practici

Perfecționare 4 Europa – TRADUCERE

Având în vedere progresul tehnologic rapid și impactul său profund asupra pieței europene a forței de muncă, nevoia de perfecționare și recalificare a devenit mai importantă ca niciodată. Inițiativa „Upskills 4 Future” abordează în mod direct această provocare, oferind o abordare cuprinzătoare pentru a dota întreprinderile și angajații acestora cu instrumentele, cunoștințele și competențele necesare pentru a prospera într-un peisaj profesional în continuă evoluție.

Aflați mai multe despre inițiativă

Upskilling 4 Future, un proiect elaborat în 2019 de RSI Europa, cu sprijinul generos al lui J. P. Morgan, se axează pe reducerea decalajului dintre progresul tehnologic și pregătirea forței de muncă.

Acest efort de trei ani își desfășoară activitatea în Spania, Italia, Franța și Polonia, în parteneriat cu peste 30 de întreprinderi din diverse sectoare. Inițiativa se angajează să consolideze practicile în materie de resurse umane pentru a asigura capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor expuși riscurilor din cauza automatizării și a digitalizării.

Oferind învățare metodologică, ateliere de consolidare a capacităților și soluții practice, Upskills 4 Future facilitează dezvoltarea unor competențe adaptabile și adaptate exigențelor viitorului.

De ce este aceasta o bună practică?

  • Abordarea deficitului de competențe: Având în vedere că 96 % dintre lucrători se confruntă cu potențiale perturbări ale tehnologiei, Upskill 4 Future abordează provocarea presantă de a se asigura că acești lucrători pot trece la locuri de muncă similare sau mai bune prin formare adecvată. Această abordare se aliniază la viziunea Comisiei și a OCDE, subliniind relevanța și urgența inițiativei.
  • Promovarea dezvoltării favorabile incluziunii a forței de muncă: Perfecționarea 4 Viitorul subliniază importanța incluziunii, axându-se pe capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor vulnerabili. Oferind sprijin celor mai expuși riscurilor, inițiativa contribuie la o tranziție justă și echitabilă către era digitală.
  • Colaborare între întreprinderi și Comunitate: Colaborarea dintre CSR Europe, J. P. Morgan, și organizațiile naționale partenere exemplifică o abordare multipartită pentru abordarea unei provocări complexe. Această inițiativă valorifică punctele forte ale corporațiilor, ale societății civile și ale factorilor de decizie pentru a determina schimbări de impact.
  • Flexibilitate și învățare pe tot parcursul vieții: Proiectul nu numai că oferă angajaților competențe imediate, ci promovează și o cultură a învățării pe tot parcursul vieții. Această abordare îi pregătește pe lucrători pentru evoluția continuă a pieței forței de muncă, asigurându-se că aceștia rămân adaptabili în fața schimbărilor viitoare.

Impactul asupra forței de muncă la nivel european și național

La nivel european

Inițiativa a organizat seminare online și ateliere de informare, promovând un mediu de colaborare în care liderii, factorii de decizie și practicienii discută despre viitorul muncii și despre strategii eficace de actualizare a competențelor. Upskilling 4 Future oferă, de asemenea, pachete de formare practică pentru IMM-uri, precum și găzduirea de evenimente la nivel înalt la nivelul UE și de documente de studiu europene pentru a face schimb de informații valoroase.

La nivel național

Impactul se extinde la nivel național cu evaluări cuprinzătoare, analize de referință și măsurători de impact. Atelierele interactive și sesiunile specifice de consolidare a capacităților implică și mai mult întreprinderile, în timp ce perfecționarea proiectelor-pilot din cadrul firmelor oferă soluții practice de formare.

Viitorul actualizării competențelor 4 Europa

Pe măsură ce Actualizarea 4 Viitorul intră în cel de-al treilea an de activitate, acesta servește drept reper pentru progresele înregistrate în direcția unei transformări durabile și favorabile incluziunii a resurselor umane. Prin promovarea activităților inovatoare de formare a întreprinderilor și de învățare pe tot parcursul vieții, inițiativa anticipează și se pregătește pentru viitoarele megatendințe. În plus, promovează o cultură flexibilă a muncii, care îmbrățișează schimbarea, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

Implicarea a peste 30 de întreprinderi din diferite sectoare, sprijinite de rețelele naționale de RSI, subliniază relevanța și impactul larg al inițiativei. Prin intermediul proiectului, RSI Europa își îndeplinește angajamentul în calitate de semnatar al Pactului UE privind competențele, contribuind la o redresare rezilientă și sprijinind atât tranziția verde, cât și pe cea digitală în Europa.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

23/11/2023T00:00:00
Când se termină

21/11/2024T00:00:00
Zonă Georgrafică​

România
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici