Bune Practici

Predea pentru viitor – România, Bulgaria și Grecia

Predarea pentru viitor (Predă pentru viitor) a oferit experiențe de învățare inovatoare unui număr de peste 500 de adulți din România, Bulgaria și Grecia cu privire la integrarea în carieră a 3 teme (TIC, gestionarea colaborării în cadrul rețelei de inovare și antreprenoriat și leadership antreprenorial), cu efecte benefice asupra dezvoltării lor profesionale.

Aflați mai multe despre inițiativă

Proiectul a pornit de la nevoia critică de a forma bibliotecarii în ceea ce privește utilizarea TIC, gestionarea inovării, a creării de rețele și a spiritului antreprenorial și de leadership și de a atrage adulții în biblioteci prin intermediul unor noi activități.

Organizațiile partenere au propus o intervenție în domeniul educației adulților pentru a îmbunătăți și a extinde oferta de oportunități de învățare de înaltă calitate în ceea ce privește temele educaționale inovatoare, cu potențial de creștere economică, dobândirea și recunoașterea de noi competențe, atitudini, cunoștințe și comportamente în conformitate cu cerințele pieței muncii de către adulții cu un nivel scăzut de formare.

De ce este atât de important fiecare pentru viitor?

Documentația prealabilă a evidențiat o lipsă acută de competențe TIC moderne, lipsa cunoștințelor în materie de inovare și a spiritului antreprenorial din partea adulților, ceea ce contravine intențiilor progresului tehnologic și dezvoltării serviciilor moderne ale organizațiilor.

Proiectul a propus crearea unei rețele transnaționale și multisectoriale prin care 10 facilitatori din România, Bulgaria și Grecia, formează multiplicatori cu competențe în cele 3 domenii de expertiză, care au transferă know-how specializat către comunități eterogene de adulți din cele 3 de țări, dar și din regiune.

În plus, adulții înscriși la sesiunile locale din România și participanții locali respectivi din Grecia și Bulgaria selectați pentru a participa la Campusul de mentorat în domeniul TIC din România au avut posibilitatea de a-și testa competențele pe cele 4 teme (modelarea și imprimarea 3D, editarea imaginilor, marketingul digital, instrumentele de colaborare online) și, în funcție de promovare, au obținut certificate ICDL.

De ce este aceasta o bună practică?

Ca urmare a activităților, toate obiectivele inițiale ale proiectului au fost îndeplinite, iar rezultatele anticipate au fost obținute și depășite, cu accent pe îmbunătățirea și extinderea ofertei de oportunități de învățare de înaltă calitate în ceea ce privește temele educaționale inovatoare cu potențial de creștere economică. Inițiativa a avut următoarele rezultate cantitative:

  • Înființarea unei rețele internaționale (formată din 10 facilitatori în domeniul TIC, al gestionării, al colaborării în rețea, al spiritului antreprenorial și al leadershipului antreprenorial)
  • 10 multiplicatori certificați ECDL în domeniul tehnologiei
  • 6 fluxuri de mobilitate organizate (3 pentru formatori – 10 formatori x 2 mobilități/partener, 3 pentru adulți x 20 mobilități/partener) + activități online (din cauza pandemiei)
  • 400 teste și 400 simulări susținute de multiplicatori și adulți
  • 210 de adulți cu competențe reduse, instruiți în domeniul tehnologiei (modelare și tipărire 3D, editare a imaginilor, marketing digital, instrumente de colaborare online), gestionarea colaborării între rețele de inovare, spirit antreprenorial și leadership
  • Peste 210 de adulți din cele 3 de țări (România – 78, Bulgaria – 70, Grecia – 294) au urmat cursuri de formare în centrele locale de excelență
  • 90 de adulți din România, Bulgaria și Grecia au participat la demonstrațiile de inovare din cadrul Campusurilor de mentorat
  • 3 de campusuri de mentorat în cele 3 domenii (TIC, gestionarea inovării, antreprenoriat și leadership).
Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

31/05/2023T09:00:00
Când se termină

31/05/2022T21:00:00
Zonă Georgrafică​

Bulgaria, Greece, România

Cele mai noi Bune Practici