Bune Practici

Programul „Competențe digitale pentru IMM-urile bulgare”

Programul Competențe digitale pentru IMM-urile bulgare a fost lansat în 2018 de Fundația Global Libraries Bulgary (GBLF). Inițiativa, pusă anterior în aplicare în Letonia, a fost reprodusă cu succes în Bulgaria și a vizat conectarea bibliotecilor cu întreprinderile private, astfel încât acestea să poată prelua rolul de centre educaționale pentru cunoștințe digitale moderne și competențe specifice IMM-urilor. Partenerii GLBF sunt Asociația „Made in Bulgaria – Uniunea întreprinderilor mici și mijlocii” și Asociația letonă pentru tehnologia informației și comunicațiilor (LIKTA). T

Programul este finanțat în cadrul procedurii „Parteneriate transnaționale și dunărene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” din cadrul programului operațional „Dezvoltarea resurselor umane” 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul social european.

Obiectivul proiectului „Competențe digitale pentru IMM-urile bulgare” a fost de a spori oportunitățile de ocupare a forței de muncă durabile, reunind actori din sectorul public și privat, și de a îmbunătăți competențele forței de muncă din Bulgaria, cu accent pe angajații IMM-urilor.

Scopuri și obiective

Proiectul a urmărit să construiască parteneriate transnaționale durabile între părțile interesate din Letonia și Bulgaria și să încurajeze transferul de practici inovatoare, cum ar fi:

  • Adaptarea unui model de formare interactiv bazat pe învățarea online, formarea față în față și aplicarea practică a cunoștințelor, pentru dobândirea competențelor digitale ale angajaților din IMM-urile din întreaga țară;
  • Înființarea de biblioteci publice ca centre pentru incluziunea digitală a angajaților și îmbunătățirea perspectivelor de angajare durabilă a 30 de angajați din IMM-uri în trei districte bulgare.

De ce este aceasta o bună practică?

Inițiativa a obținut rezultate substanțiale, punând în aplicare diverse activități, inclusiv: o vizită de 5 zile în Letonia, la care au participat 8 de experți și 2 de IMM-uri din Bulgaria, oferind ocazia de a face schimb de experiență și de bune practici în ceea ce privește dezvoltarea competențelor digitale pentru forța de muncă. Pe parcursul punerii în aplicare a proiectului au fost dezvoltate rețele de parteneri locali ai părților interesate din 3 regiuni din Bulgaria (Plovdiv, Smolyan și Stara Zagora).

Un punct forte esențial a fost, de asemenea, adaptarea unui nou program educațional cu module de învățare pentru a permite dobândirea unora dintre cele mai recente competențe digitale necesare angajaților IMM-urilor (și adaptate la nevoile lor specifice). Printre subiectele abordate s-au numărat: marketingul digital, serviciile de cloud pentru IMM-uri, tranzacțiile online sigure și colaborarea, precum și protecția datelor și a vieții private.

În plus, în contextul competențelor digitale contemporane în bibliotecile regionale, au fost organizate trei formații-pilot de 1 luni, care au reunit 30 de angajați din diferite IMM-uri. Metodele și abordările inovatoare adaptate programului leton au fost, de asemenea, evaluate.

Rezultate și impact

Ca urmare a activităților proiectului, 30 de angajați din IMM-urile din cele trei districte au reușit să își îmbunătățească competențele digitale prin facilitarea accesului la forme flexibile de învățare informală. Acest lucru a dus la îmbunătățirea productivității angajaților, la creșterea competitivității IMM-urilor participante pe piața forței de muncă și la promovarea sustenabilității ocupării forței de muncă.

Rezultatele au fost diseminate printr-o campanie care a ajuns la 960 de biblioteci din rețeaua Global Libraries – Bulgaria Foundation, aproape 1.400 de membri ai asociației „Made in Bulgaria” și la numeroase părți interesate, atât la nivel local, cât și la nivel național.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

31/10/2017T23:00:00
Când se termină

30/12/2018T23:00:00
Zonă Georgrafică​

Bulgaria, Latvia
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici