Bune Practici

Programul de gândire computațională

Programul de gândire computațională, un efort de colaborare între Direcția pentru alfabetizare digitală și competențe transversale și Fundația eSkills Malta, reprezintă o inițiativă strategică aflată în prezent în etapa-pilot, care este pusă în aplicare în 10 de școli din statul primar maltez, câte una din fiecare colegiu.

În centrul său, acest program are două obiective principale. Prima constă în stabilirea unui cadru educațional durabil care să acopere întregul spectru al învățământului primar, începând cu clasele de grădiniță și vizând progresiv rezultatele specifice ale învățării în anii universitari ulteriori. Acest lucru asigură faptul că gândirea computațională devine o parte integrantă a călătoriei educaționale a elevilor încă de la început. Al doilea obiectiv este ca gândirea computațională și activitățile de programare să devină un aspect înrădăcinat al culturii școlare. În loc de eforturi sporadice, aceste competențe vor deveni o parte fundamentală și continuă a experienței de învățare a elevilor.

Programul de gândire comparativă pune un accent deosebit pe transmiterea de competențe esențiale atât cadrelor didactice, cât și studenților. Aceasta le oferă cadrelor didactice cunoștințele, aptitudinile și atitudinea necesare pentru a integra în mod eficace gândirea computațională în practicile lor de predare, capacitând astfel elevii să își dezvolte competențele de gândire computațională. În plus, elevii se implică activ în program, dobândind competențe de soluționare a problemelor care le permit să descompună provocările complexe în sarcini mai ușor de gestionat, organizându-le în mod logic. În plus, ele cultivă o gândire logică și rațională, care constituie o bază solidă pentru luarea unor decizii în cunoștință de cauză și pentru soluționarea problemelor complexe, asigurându-se că sunt bine pregătite pentru o viață de succes.

Programul cuprinde:
Sesiuni de formare oferite de furnizorii respectivi: În perioada octombrie 2022-ianuarie 2023, furnizorii respectivi au organizat o serie de sesiuni de formare practică. La aceste sesiuni de formare au participat responsabili cu educația (Curriculum), echipa de sprijin pentru alfabetizarea digitală primară, coordonatorii școlari, precum și doi educatori din fiecare școală primară participantă. În timpul acestor sesiuni de formare, participanții au devenit mai familiarizați cu conceptele de gândire computațională și cu rezultatele învățării. Aceste sesiuni au ajutat cadrele didactice să își consolideze capacitatea de a integra în mod eficace conceptele de gândire computațională în sălile de clasă.

Furnizarea de resurse: Prin colaborarea cu Fundația eSkills Malta, au fost achiziționate resurse după efectuarea unei cercetări de piață atente și după primirea aprobării de achiziții publice din partea Meyr. Aceste resurse au fost acordate școlilor participante.

Alinierea programei de învățământ: Programul include cartografierea gândirii computaționale și a activităților de programare în programa școlară, asigurându-se că acestea se aliniază la obiectivele și standardele educaționale ale sistemului de învățământ primar.

Sprijin la fața locului: Echipa de sprijin pentru alfabetizarea digitală primară oferă sprijin continuu la fața locului în timpul activităților în clasă și al sesiunilor programei de învățământ. Acest sprijin urmărește să faciliteze integrarea fără sincope a gândirii computaționale în procesul educațional.
Moștenire: Programul de gândire computațională are o viziune amplă, care se extinde dincolo de limitele clasei. Scopul său este de a cultiva o mentalitate în rândul elevilor, care apreciază curiozitatea, adaptabilitatea și reziliența. Această mentalitate le permite să prospere într-o lume aflată în schimbare rapidă, în care capacitatea de a se adapta și de a rezolva probleme noi este esențială. Prin parteneriate cu diverse părți interesate, programul aspiră, de asemenea, să transforme în mod fundamental educația în sine. Obiectivul este de a integra gândirea computațională în programele de învățământ, remodelând astfel însuși fundamentul sistemului educațional. Această schimbare nu numai că îi pregătește pe elevi pentru era digitală, ci și asigură alinierea educației la nevoile unei lumi în continuă evoluție, poziționând în mod eficace generația următoare pentru succes.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

22/11/2023T00:00:00
Când se termină

20/11/2024T00:00:00
Zonă Georgrafică​

Malta
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici