Bune Practici

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (POCIDIF) este un proiect ce urmărește, la modul general, creșterea competitivității societății prin intermediul noilor tehnolgii, și mai ales prin digitalizare.

Programul operațional POCIDIF este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și a pornit din consultări publice cu tema O Europă mai inteligentă. Cele trei obiective specifice sunt dezvoltarea capacității de cercetare-inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, îmbunătățirea conectivității digitale și dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

De la începerea programului, în 2019, România se clasifica pe ultimul loc în clasamentele europene, fiind considerată drept o țară cu un sector inovator modest și o participare modestă la programele europene. Din acest motiv, programul își propune creșterea capacității organizațiilor românești de cercetare de a se integra în Spațiul European de cercetare, dar și participarea la programe europene și implicarea transnațională. Pe lângă acestea, este necesară o colaborare a centrelor de cercetare cu mediul de afaceri, ca și trecerea la ideea de piață. Instituțiile și întreprinderile mari vor trebui să se integreze sistemului național CDI (cercetare, dezvoltare și inovare), iar institutele de învățământ superior trebuie să consolideze capacitatea de cercetare și inovare pentru a asigura trecerea rezultatului cercetării în piață.

Cercetare în educație și cultură trebuie, conform obiectivelor POCIDIF sunt și digitalizarea relațiilor dintre guvern și cetățeni, operaționalizarea serviciilor publice, ca și creșterea utilizării instrumentelor fianciare. Bugetul total este de 2,1 miliarde Euro

Proiectul HUB-ul antreprenorial vizează crearea unui cadru instituțional și a unei capacități de implementare pentru a aborda provocările structurale cu care se confruntă start-up, scale-up și facilitatorii/susținătorii inovației și antreprenorialului, prin intermediul unui HUB dedicat susținerii ecosistemului antreprenorial.
Activități de tipul: identificare/promovare nevoi specifice dezvoltare start-up, inclusiv finanțare seed și scale-up, pilotare și testare noi intervenții pentru start-up și ecosistemul
antreprenorial, facilitare comunicare sistematică și schimb de bune practici între actorii ecosistemului, proiectare, gestionare,
coordonare pachete de servicii pentru incubare, accelerare si scalare start-up oferite de structurile suport, sprijin pentru proiectarea/gestionarea programelor de finanțare dedicate start-up și ecosistem antreprenorial, stabilirea unei abordări sistematice pentru colectarea și analiza datelor privind antreprenoriatul, inclusiv pentru a genera dovezi privind eficiența și eficacitatea a politicilor publice și a programării care sprijină startup și dezvoltarea ecosistemelor, dezvoltarea infrastructurii HUB,
organizarea, managementul si promovare activităților acestuia.

Acțiunea dedicată EDIH are ca obiectiv să impulsioneze în mod decisiv digitalizarea economiei naționale, în special a IMM-urilor , care conform statisticilor prezentate în raportul DESI se află printre cele mai puțin digitalizate la nivel european aproape pe toate dimensiunile transformării digitale în întreprinderi.
Astfel, EDIH provenind din huburi, clustere sau alte tipuri de asocieri, vor primi finanțare din Programul Europa Digitala (PED) pentru realizarea planurilor lor de acțiune. Planurile de acțiune cuprind în fapt diferite programe și proiecte puse la dispoziția întreprinderilor care doresc să înțeleagă cum pot digitaliza
funcționarea. EDIH vor fi sprijinite în sinergie cu PED, care va finanța 50 % din costurile eligibile. Prin POCIDIF se vor finanța aceleași costuri eligibile aprobate în cadrul DEP.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

01/10/2019T00:00:00
Când se termină

05/10/2027T00:00:00
Zonă Georgrafică​

România

Cele mai noi Bune Practici