Bune Practici

Transformarea digitală, concurs de bune practici în Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Bunele practici în domeniul transformării digitale au devenit obiectul unui concurs din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din Guvernul României. Celelalte două domenii care se află pe lista pilonilor tematici propuși sunt dezvoltarea de competențe (inclusiv în domeniu ITC) și tranziția verde, care include elemente de ITC.

Perioada de depunere a dosarelor a luat sfârșit la 29 septembrie 2023, iar rezultatele vor arăta care sunt cele mai bune bune practici la nivelul administrației guvernamentale. Această competiție se află deja la ediția a cincisprezecea. Singura condiție pentru admiterea la acest concurs este posibilitatea dovedirii unor rezultate concrete în cei trei piloni tematici, iar rezultatele vor fi publicate în luna noiembrie 2023.

Fiecare instituție trebuie să expună problemele identificate prin raportare la nevoile beneficiarilor, apoi să enumere obiectivele preconizate și rezultatele obținute. Esențial pentru orice bună practică este angajarea într-un parteneriat cu altă instituție de stat sau particulară, ca și implicarea cetățenilor prin voluntariat. Alături de expunerea resurselor utilizate, instituțiile care vor să dovedească excelență în domeniul bunelor practici trebuie să expună clar durata proiectului, activitățile desfășurate, deciziile managementului și modalitățile de comunicare. Toate elementele vor fi calculate în funcție de eficientă, eficacitate și impact, însă un element important este enumerarea lecțiilor învățate din implementarea bunei practic, ca și rezultatele concrete.

În perioada 3 iulie – 15 septembrie 2023, instituțiile și autoritățile publice de la toate nivelurile administrației publice sunt invitate să-și înscrie inițiativele inovative și eficiente care corespund celor 3 piloni tematici propuși în acest an, și anume:

Pilonul 1: Dezvoltarea de competențe
Pilonul 2: Transformare digitală
Pilonul 3: Tranziția verde

Bunele practici se transmit online, la adresa de e-mail: bunepractici@anfp.gov.ro.

Informațiile necesare pentru depunerea bunelor practici şi formatul standard pentru aplicație pot fi consultate pe site-ul Agenției, în cadrul secțiunii Comunicare/ Competiția bunelor practici.

Sunt acceptate bune practici implementate sau aflate în implementare (cu condiția ca acestea să fi obținut rezultate relevante până în momentul înscrierii în competiție).

În competiție nu se pot înscrie proiecte/ cazuri de bună practică care au mai fost premiate la edițiile anterioare ale Competiției.
ANFP va premia și va promova cele mai bune practici înscrise în Competiție în cadrul conferinței internaționale anuale Inovație și calitate în sectorul public, care va avea loc în luna noiembrie.

Obiectivele vizate sunt:
– Creșterea calității resursei umane prin identificarea și promovarea politicilor,
mecanismelor și practicilor destinate optimizării activității instituționale
– Promovarea eficienței și eficacității inițiativelor și practicilor destinate atragerii
resurselor (umane, materiale, financiare, timp)
– Cunoașterea și popularizarea poveștilor de succes despre dezvoltarea durabilă
(local, regional, instituțional)
– Promovarea mecanismelor de implementare a parteneriatului administrație –
cetățeni – societate civilă

Orice autoritate/ instituție publică se poate înscrie în competiție cu cel mult două
cazuri de bună practică pe această tematică dacă a demarat acțiuni/ luat măsuri care
au condus la dezvoltarea de competențe atât a angajaților, cât și a cetățenilor,
respectiv:
– creșterea nivelului de competențe a personalului administrației publice;
– creșterea nivelului de competențe al populației generale/ anumitor categorii a
populației generale;
3 / 16
Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
– crearea unor condiții-cadru adecvate pentru dezvoltarea de competențe relevante
pentru nevoile pieței forței de muncă și pentru fructificarea talentelor;
– dezvoltarea de competențe relevante, care sprijină dubla tranziție verde și digitală;
– abordarea lacunelor în materie de competențe digitale și de stimulare a dobândirii
competențelor digitale;
– dezvoltarea competențelor digitale avansate și formarea de experți în domeniul digital;
– dezvoltarea de competențe adaptate exigențelor viitorului;
– îmbunătățirea competențelor existente în vederea adaptării la schimbările de pe piața
forței de muncă;
– formarea de noi competențe (recalificare);
– dezvoltarea de competențe înalt profesionale;
– dezvoltarea de competențe transversale;
– dezvoltarea de competențe de dezvoltare personală și achiziția de abilități de viață;
– informarea/ consolidarea informațiilor privind competențele, campanii de informare/
conștientizare, activități de încurajare a devotării competențelor relevante pentru a
face față schimbărilor din piața muncii;
– sprijin pentru dezvoltarea competențelor tinerilor în vederea încadrării pe piața
muncii;
– proiecte și inițiative privind cooperarea pentru inovare prin educație și schimbul de
bune practici (stagii de practică/ internship etc.);
– acțiuni vizând atragerea de know-how și învățare pe tot parcursul vieții;
– dezvoltarea de parteneriate pentru acțiuni de educație și învățare pe tot parcursul
vieții, atragerea de talente și dezvoltarea de competențe în corelație cu nevoile pieței
forței de muncă.

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

29/09/2023T00:00:00
Când se termină

29/11/2023T00:00:00
Zonă Georgrafică​

România

Cele mai noi Bune Practici