Bune Practici

ATS Stem

ATS STEM este un proiect-pilot inovator de politică europeană menit să ofere un model inovator de învățare care sprijină dezvoltarea competențelor orizontale ale elevilor printr-o abordare integrată a cursurilor STIM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) și utilizarea tehnologiilor digitale pentru evaluarea acestora.

Acest proiect include o rețea de parteneri din douăsprezece instituții de învățământ din opt țări ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cipru, Irlanda, Finlanda, Slovenia, Spania și Suedia). Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus + (acțiunea-cheie 3 – Sprijin pentru reforma politicilor – Experimentații în materie de politici europene) pentru o perioadă de 3 ani (28/02/2019-27/05/2022) și cu un buget de 2 340 000 EUR.

Proiectul-cheie „
Dezvoltarea axelor și evaluarea competențelor orizontale”: Aptitudinile orizontale includ competențele de a gândi critic, de a comunica, de a soluționa probleme, de a colabora, de a lua inițiative și de a utiliza instrumente digitale, care sunt esențiale pentru succesul individului în mediul școlar, în educația continuă și la locul de muncă.
Integrarea educației STIM în programul detaliat: Crearea de noi abordări în ceea ce privește predarea, învățarea și evaluarea în educația STIM, care pot sprijini dezvoltarea de programe analitice integrate, cu integrarea practică a tuturor cursurilor STIM. Această abordare integrată și integrată va oferi experiențe accesibile studenților care vizează o educație STIM de înaltă calitate. Includerea educației STIM în programul analitic este esențială pentru formarea studenților cu toate competențele de care au nevoie pentru a face față problemelor din societățile moderne.
Evaluarea cu ajutorul tehnologiilor digitale: Evaluarea formativă și evaluarea finală ajută cadrele didactice să înțeleagă mai bine obiectivele educației (integrate) STIM, precum și competențele orizontale. Tehnologia poate juca un rol foarte important în evaluare, facilitând interacțiunile dintre cursant/profesor, elev, profesor/colegi, conducând la o evaluare mai eficace a elevului.

Aplicație pilot
Aplicația experimentală a fost implementată în peste 100 de școli primare și secundare din țările implicate în proiect pentru a înțelege funcționarea STIM ATS în diferite contexte (școli, clase, țări), astfel încât să se poată face propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea sa. Testul-pilot în Cipru a fost pus în aplicare în cursul anului școlar 2020-2021, la care au participat șaptesprezece (17) departamente din unsprezece (11) școli primare.

Rezultatele proiectului-pilot STIM ATS
din Cipru au arătat că, atunci când evaluarea digitală este integrată în educația STIM, aceasta poate avea efecte pozitive asupra dezvoltării competențelor orizontale ale elevilor și poate încuraja dezvoltarea cetățeniei active, precum și a spiritului antreprenorial în cadrul comunităților școlare.

Mai multe informații privind proiectul și materialele conexe elaborate pot fi găsite la adresa: https://www.atsstem.eu

Distribuie
Informații Bune Practici
Când începe​

27/02/2019T23:00:00
Când se termină

26/05/2022T22:00:00
Zonă Georgrafică​

Cyprus
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Bune Practici