Inițiative Europene

Deceniul digital

Deceniul digital este viziunea strategică pe termen lung a Comisiei Europene pentru dezvoltarea economiei digitale și transformarea întreprinderilor europene până în 2030. Planul prezentat de Comisia Europeană la 9 martie 2021 vizează promovarea prosperității digitale viitoare pentru toți. Viziunea deceniului digital și calea de urmat fac parte, de asemenea, din Busola pentru dimensiunea digitală europeană, un cadru de monitorizare a progreselor înregistrate în direcția atingerii țintelor și a jaloanelor pentru 2030, sprijinind o structură de guvernanță solidă, un sistem de monitorizare și proiecte multinaționale care implică părți interesate și investitori din UE, din statele membre, din industrie și din sectorul privat.

Pentru a atinge obiectivele stabilite în Comunicarea strategică privind deceniul digital, acțiunile sunt structurate în jurul a patru puncte principale: competențele digitale, transformarea digitală a întreprinderilor, infrastructura digitală sigură și durabilă și digitalizarea serviciilor publice.

Deceniul digital: competențe digitale pentru toți până în 2030

UE va lansa acțiuni pentru a crește numărul de specialiști TIC calificați și competenți și pentru a forma mai mulți experți în domeniul digital pentru a ajunge la 20 milioane de profesioniști TIC în Europa (7.8 milioane de specialiști TIC în Europa sau 4 % din totalul forței de muncă) în 2019. Acțiunile strategice privind competențele includ, de asemenea, eliminarea disparității de gen și a diversității din sectorul tehnologic, precum și inițiative axate pe perspectivele de carieră ale femeilor în acest domeniu (sectorul IT are unul dintre cele mai ridicate niveluri ale disparității de gen din Europa – 82,1 % dintre specialiștii TIC erau bărbați în 2019).

Odată cu creșterea dependenței tehnologice, competențele și aptitudinile digitale au devenit o condiție prealabilă pentru participarea în societate, pentru utilizarea serviciilor publice digitale și pentru menținerea competitivității pe piața forței de muncă. Până în 2030, 80 % dintre cetățenii europeni ar trebui să aibă cel puțin un nivel de bază de competențe digitale.

Deceniul digital face parte din prioritatea strategică mai largă a Comisiei Europene: pregătirea Europei pentru era digitală. Ca inițiativă strategică, aceasta sprijină și completează o serie de acțiuni recente ale instituțiilor UE (Planul de acțiune pentru educația digitală, programul Europa digitală, Mecanismul de redresare și reziliență) pentrua sprijini perfecționarea competențelor cetățenilor și ale întreprinderilor.

Programul de politică Calea către deceniul digital

Comunicarea a propus să se convină asupra unui set de principii digitale, să se lanseze rapid proiecte multinaționale importante și să se elaboreze o propunere legislativă care să stabilească o guvernanță solidă prin intermediul unui mecanism de monitorizare și cooperare cu statele membre, pentru a asigura realizarea de progrese – programul de politică „Calea către deceniul digital” („programul de politică”).

În acest scop, „Calea către deceniul digital” stabilește obiectivele digitale concrete pe care Uniunea în ansamblul său ar trebui să le atingă până la sfârșitul deceniului, astfel cum au fost definite pentru prima dată în Comunicarea privind Busola pentru dimensiunea digitală. Apoi stabilește o nouă formă de guvernanță cu statele membre, prin intermediul unui mecanism de cooperare anuală între instituțiile Uniunii și statele membre, pentru a se asigura că Uniunea își atinge în comun obiectivele ambițioase.

Deși urmărește, desigur, ca întreaga populație a Uniunii Europene să dobândească competențe digitale de bază, în conformitate cu Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și cu Planul de acțiune pentru educația digitală, „Calea către deceniul digital” își propune ca obiectiv ca 80 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani să aibă cel puțin competențe digitale de bază în 2030. În plus, oportunitățile de formare și de educație digitală oferite ar trebui să sprijine o forță de muncă în care cetățenii să poată dobândi competențe digitale specializate pentru a obține un loc de muncă de calitate și pentru a avea o carieră de succes.

Abordarea lacunelor în materie de competențe în materie de securitate cibernetică în rândul forței de muncă va fi, de asemenea, foarte importantă. Prin urmare, pe lângă obiectivul privind competențele digitale de bază stabilit în Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, UE trebuie să își stabilească obiectivul de a avea 20 milioane de specialiști TIC angajați în UE, apropiind totodată ponderea femeilor și a bărbaților.

 

Distribuie
Informații Inițiativă

Cele mai noi Finanțări