Inițiative Europene

Deceniul Digital al Europei

La 9 martie 2021, Comisia Europeană a prezentat viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până în 2030. Comisia propune o „busolă pentru dimensiunea digitală” a UE, care se articulează în jurul a patru puncte cardinale: competente, infrastructuri, transformarea digitală a întreprinderilor și digitalizarea serviciilor publice.

 

Drepturile și principiile digitale prezentate în declarație vor completa drepturile existente, cum ar fi cele care decurg din Carta drepturilor fundamentale a UE și din legislația referitoare la protecția datelor și a vieții private. Ele vor oferi un cadru de referință cu privire la drepturile digitale ale cetățenilor, precum și orientări pentru statele membre ale UE și pentru întreprinderi cu privire la noile tehnologii. Scopul lor este să îi ajute pe toți cetățenii UE să profite la maximum de transformarea digitală.

 

Drepturile și principiile propuse sunt următoarele:

 

Plasarea cetățenilor și a drepturilor lor în centrul transformării digitale

Sprijinirea solidarității și a incluziunii

Asigurarea libertății de alegere online

Promovarea participării la spațiul digital public

Creșterea siguranței, a securității și a capacitării persoanelor

Promovarea sustenabilității viitorului digital

 

Comisia va prezenta o evaluare a punerii în aplicare a principiilor digitale în raportul anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital. De asemenea, Comisia va realiza anual un sondaj Eurobarometru pentru a monitoriza măsurile subsecvente în statele membre. Sondajul Eurobarometru va colecta date calitative, pe baza percepției cetățenilor cu privire la modul în care principiile digitale sunt puse în practică în diferite state membre. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene vor discuta propunerea înainte de adoptare.

 

Pentru mai multe informații:

Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030 | Comisia Europeană (europa.eu)

Distribuie
Informații Inițiativă

Cele mai noi Finanțări