Inițiative Europene

Inițiative europene în învățământul superior

Pe măsură ce nevoile în materie de competențe din Europa evoluează rapid, sectorul învățământului superior trebuie să se adapteze, deoarece are o poziție unică pentru a ajuta Europa să devină mai digitală și mai favorabilă incluziunii. Din acest motiv, Uniunea Europeană a lansat două inițiative în acest sens:

Rolul esențial al învățământului superior

Tranziția verde și cea digitală vor necesita creștere în educație, cercetare și inovare și, prin urmare, instituțiile de învățământ superior vor juca un rol-cheie în acest proces, inclusiv:

 • realizarea Spațiului european al educației (SEE) și a Spațiului european de cercetare (SEC) până în 2025;
 • modelarea unor economii durabile și reziliente și transformarea societății noastre într-o societate mai verde, mai favorabilă incluziunii și mai digitală;
 • asigurarea unor perspective excelente de angajare pentru europenii cu înaltă calificare și implicarea cetățenilor care participă la viața democratică – 80 % dintre proaspeții absolvenți de învățământ terțiar din UE aveau un loc de muncă la mai puțin de 3 luni de la absolvire.
O strategie europeană pentru universități

Deceniul digital stabilește obiective ambițioase pentru 80 % dintre persoanele cu cel puțin competențe digitale de bază și pentru 20 milioane de specialiști TIC până în 2030.

Această strategie urmărește să încurajeze instituțiile europene de învățământ superior (peste 5000 de instituții din Europa) să contribuie la realizarea acestor obiective ambițioase. În acest scop, strategia stabilește patru obiective principale:

 • Consolidarea dimensiunii europene a învățământului superior și a cercetării
 • Sprijinirea universităților ca repere ale modului nostru de viață european
 • Capacitarea universităților ca actori ai schimbării în dubla tranziție verde și digitală
 • Consolidarea universităților ca vectori ai rolului și poziției de lider a Europei la nivel mondial

În plus, pentru a sprijini pe deplin dezvoltarea strategiei, UE a planificat patru inițiative emblematice:

 1. Extinderea în continuare a inițiativei privind universitățile europene la 60 de universități europene cu peste 500 de universități până la jumătatea anului 2024.
 2. Depunerea de eforturi în vederea creării unui statut juridic pentru alianțele instituțiilor de învățământ superior în vederea partajării resurselor, competențelor și capacităților.
 3. Explorarea posibilităților și a eforturilor necesare pentru obținerea unei diplome europene comune până la jumătatea anului 2024.
 4. Extinderea inițiativei privind legitimația europeană de student prin introducerea unui identificator european unic de student, disponibil pentru toți studenții mobili în 2022 și pentru toți studenții din universitățile europene până la jumătatea anului 2024.
Crearea de punți pentru o cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior

Comisia a pregătit, de asemenea, o propunere de recomandare a Consiliului menită să permită instituțiilor europene de învățământ superior să coopereze mai strâns și să faciliteze crearea de programe transnaționale comune sau de diplome comune. Principalul obiectiv al propunerii este de a încuraja statele membre să sprijine furnizarea de oportunități de învățare pe tot parcursul vieții de înaltă calitate pentru toți, pentru a facilita perfecționarea și recalificarea, cu accent pe domeniile cu cea mai mare cerere.

Recomandarea urmărește să aducă cooperarea transnațională la un nou nivel de calitate și domeniu de aplicare și să favorizeze în mod direct studenții să își îmbunătățească competențele și capacitatea de inserție profesională prin facilitarea accesului la campusuri transnaționale moderne și inovatoare, a mobilității în străinătate și a învățării interdisciplinare.

 

Distribuie
Informații Inițiativă

Cele mai noi Finanțări