Inițiative Europene

O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală

Strategia europeană pentru IMM-uri a fost anunțată la 10 martie 2020 într-o comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Strategia urmărește să contribuie la obiectivele Pactului Verde european, ale Deceniului Digital și ale altor acțiuni ale UE lansate în contextul dublei tranziții digitale și verzi, și anume de a realiza o economie digitală neutră din punct de vedere climatic, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și activă prin mobilizarea IMM-urilor europene în toate sectoarele industriale. Acțiunile lansate în cadrul Strategiei europene pentru IMM-uri vizează obținerea de rezultate în trei piloni principali, unii în curs de desfășurare și unii planificați în lunile și anii următori. Acestea includ:

Consolidarea capacităților și sprijinirea tranziției către durabilitate și digitalizare
  • Furnizarea de sprijin personalizat IMM-urilor în ceea ce privește schimbul de cunoștințe și serviciile de durabilitate prin intermediul a 600 membri ai Rețelei întreprinderilor europene (EEN), inclusiv consilieri specializați în materie de durabilitate.
  • Facilitarea accesului la rețeaua europeană de peste 200 de centre de inovare digitală pentru ca IMM-urile de la nivel regional să beneficieze de oportunitățile oferite de instrumentele digitale avansate și de IA.
  • Oferirea de oportunități specifice de formare și perfecționare, finanțate prin programul Europa digitală (DIGITAL), adaptate IMM-urilor: cursuri privind tehnologiile digitale și tehnologiile emergente esențiale – inteligența artificială, tehnologia blockchain, internetul obiectelor (IoT) și altele.
  • Sprijinirea întreprinderilor în ceea ce privește accesul la rezervele de talente de forță de muncă calificată prin intermediulinițiativei „Voluntari digitali”.
Reducerea sarcinii de reglementare și îmbunătățirea accesului pe piață
  • Promovarea activității transfrontaliere în cadrul pieței unice europene și la nivel internațional, în special în contextul extinderii.
  • Furnizarea de informații relevante și actualizate privind legislația contabilă, impozitele și caracteristicile specifice pieței.
Îmbunătățirea accesului la finanțare

Sprijinul pentru IMM-uri în acest domeniu a fost mobilizat atât în cadrul COSME, cât și în cadrul Fondului social european. Aceste măsuri includ:

  • Consolidarea mecanismului de garantare a împrumuturilor (LGF) pentru a facilita finanțarea IMM-urilor la toate nivelurile, în special a capitalului circulant, și flexibilitatea în ceea ce privește rambursarea împrumuturilor existente, precum și crearea de legături între schemele de finanțare private și publice.
  • Facilitarea accesului la informații relevante și actualizate privind instrumentele și mecanismele financiare și furnizarea de orientări firmelor.

Pentru a obține rezultate, noua strategie pentru IMM-uri va fi sprijinită de un parteneriat puternic între UE și țările UE, inclusiv autoritățile regionale și locale, pentru a sprijini crearea unui mediu de afaceri mai durabil și mai digital și pentru a oferi oportunități pentru dezvoltarea în continuare a principalelor industrii europene.

Distribuie
Informații Inițiativă

Cele mai noi Finanțări