Inițiative Europene

Raport privind stadiul evoluției deceniului digital (2023)

Într-un pas decisiv către realizarea programului de politică pentru 2030 privind deceniul digital, Uniunea Europeană a publicat raportul său inaugural privind stadiul evoluției deceniului digital. Această evaluare cuprinzătoare trece în revistă progresele înregistrate de UE în direcția unei transformări digitale de succes, stabilind o foaie de parcurs strategică pentru următorul deceniu.

Capacitarea unei UE suverane din punct de vedere digital

Raportul subliniază necesitatea urgentă de a accelera și de a aprofunda eforturile colective în ceea ce privește adoptarea politicilor, a investițiilor și a tehnologiei. Acesta identifică patru piloni esențiali pentru o UE suverană, rezilientă și competitivă din punct de vedere digital: competențele digitale, infrastructura digitală, digitalizarea întreprinderilor (inclusiv inteligența artificială) și digitalizarea serviciilor publice. În plus, subliniază monitorizarea Declarației europene privind drepturile și principiile digitale, care reflectă angajamentul UE de a asigura o transformare digitală sigură și durabilă, care acordă prioritate oamenilor.

Apel la acțiune adresat statelor membre

Raportul din 2023 servește drept apel la statele membre, îndemnând la acțiuni colective pentru a elimina lacunele existente în materie de investiții, pentru a accelera transformarea digitală și pentru a îndeplini obiectivele prezentate în programul de politică privind deceniul digital. Programul, adoptat în ianuarie 2023, stabilește un cadru de guvernanță bazat pe colaborare între UE și autoritățile naționale.

Recomandări concrete de progres

Raportul prezintă recomandări orizontale și specifice fiecărei țări, oferind un cadru operațional clar. Aceste recomandări vor servi drept bază pentru dialogul și colaborarea dintre Comisie și statele membre în vederea atingerii unor obiective comune. Pentru a sprijini acest efort, vor fi puse în aplicare proiecte multinaționale la scară largă, inclusiv consorțiile pentru infrastructura digitală europeană (EDIC) nou introduse.

Principalele constatări: o scufundare profundă

Infrastructura digitală – conectivitate securizată

Raportul stabilește un obiectiv pentru 2030 de acoperire universală a gigabiților și de rețele 5G performante în zonele populate. În prezent, există un decalaj semnificativ în ceea ce privește disponibilitatea rețelelor de fibră optică și acoperirea 5G, în special în zonele rurale. Investițiile suplimentare de cel puțin 200 miliarde EUR sunt imperative pentru a asigura acoperirea integrală a gigabiților și a rețelelor 5G.

Semiconductoare

Având un obiectiv ambițios de a dubla ponderea UE în producția mondială de semiconductori, Actul european privind cipurile urmărește să consolideze ecosistemul semiconductorilor și lanțurile de aprovizionare. Statele membre sunt îndemnate să consolideze proiectarea, fabricarea și dezvoltarea competențelor de cipuri la domiciliu.

Digitalizarea întreprinderilor

DDPP prezintă obiective pentru adoptarea pe scară largă a cloud computingului, a volumelor mari de date și a IA. Pentru a îndeplini aceste obiective, statele membre trebuie să acorde prioritate investițiilor și stimulentelor pentru a spori intensitatea digitală în rândul întreprinderilor, în special al IMM-urilor. În plus, aceștia ar trebui să pledeze și să sprijine centrele europene de inovare digitală (EDIH).

Digitalizarea serviciilor publice

Eforturile de realizare a accesibilității online în proporție de 100 % la principalele servicii publice și dosare medicale, împreună cu accesul universal la identificarea electronică sigură, necesită investiții semnificative. Disponibilitatea și performanța transfrontalieră a serviciilor publice trebuie îmbunătățite, portofelul european pentru identitatea digitală urmând să completeze aceste eforturi până în 2030.

Competențe digitale

Deși UE aspiră să sporească competențele digitale de bază și specialiștii TIC, previziunile actuale sunt insuficiente. Statele membre trebuie să investească în educația de calitate, în dezvoltarea competențelor și să promoveze incluziunea de gen în domeniile STIM.

Valori și principii pentru societatea online

UE continuă să fie lider în modelarea unei transformări digitale sigure și centrate pe factorul uman. Măsuri de politică precum Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind IA reflectă angajamentul față de o societate online sigură și liberă printr-o nouă inițiativă a UE privind internetul 4.0 și lumile virtuale.

O tranziție digitală durabilă

Raportul recunoaște eforturile în curs de desfășurare pentru ca tranziția digitală să devină durabilă din punctul de vedere al mediului. Inițiative precum dreptul la reparare și criteriile de proiectare ecologică pentru telefoanele mobile și tablete demonstrează angajamentul de a reduce amprenta de mediu a tehnologiilor digitale, împreună cu planurile naționale de redresare și reziliență.

Parteneriate internaționale

UE recunoaște importanța cooperării la nivel mondial și a făcut progrese în stabilirea de parteneriate digitale cu aliații-cheie. Eforturile de sprijinire a transformării digitale a Ucrainei ilustrează angajamentul UE de a-și extinde valorile la nivel mondial.

Trasarea cursului înainte

Statele membre sunt invitate să prezinte acțiunile și politicile în foile lor de parcurs naționale. Comisia și statele membre se vor angaja în discuții pentru a perfecționa strategiile și a aborda domeniile în care nu se înregistrează progrese.

Distribuie
Informații Inițiativă

Cele mai noi Finanțări