Inițiative Europene

SecureHospitals.eu

SecureHospitals.eu este un centru special care acționează ca un ghișeu unic pentru furnizorii de servicii medicale în ceea ce privește informațiile, resursele și formarea în materie de securitate cibernetică.

Platforma online a UE pentru spitale sigure oferă un spațiu online comun pentru a face schimb de cunoștințe și de bune practici între principalele părți interesate și actorii din domeniul sănătății. Această inițiativă, care a primit finanțare în cadrul programului Orizont 2020 al Comisiei Europene, urmărește să crească nivelul de conștientizare și de înțelegere a securității cibernetice în acest sector, precum și să sprijine adoptarea de soluții medicale inovatoare în materie de securitate cibernetică.

Un alt obiectiv al proiectului este de a furniza informații cu privire la tipurile de incidente cibernetice și riscuri care afectează spitalele și organizațiile din domeniul sănătății. Cursurile online deschise și în masă aleUE (MOOC) asigură siguranța spitalelor care vizează medicii, asistenții medicali și personalul medical din spitale pentru a-și îmbunătăți competențele în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și pentru a-și consolida capacitatea de a proteja datele sensibile.

Inițiativa oferă, de asemenea, resurse educaționale și materiale de formare suplimentare, inclusiv orientări și consiliere tehnică și informații privind securitatea rețelelor și protecția datelor în mediul medical, și oferă o resursă valoroasă pentru procesele de digitalizare din spitale și din organizațiile din domeniul sănătății.

 

Distribuie
Informații Inițiativă

Cele mai noi Finanțări